Hur kan automatiserade truckar optimera ditt lager?

Oavsett om du är logistikleverantör eller arbetar i produktion, kan automatisering av vissa processer addera en ny dimension av produktivitet. Detta kan ske genom att automatisera processer för daglig lasthantering; eller en fullständig systemkonvertering för stora operationer.

Ta en titt på de fem främsta fördelarna med automatisering av ditt lager.

Optimera ditt flöde av varor

Automatisering bidrar till ett konsekvent arbetsflöde och effektivt körbeteende. Ett intelligent ordersystem och programvara för truckflottan, minimerar transportavstånd och undviker kluster, vilket förbättrar produktiviteten i din verksamhet, 24/7.

 

Ökar säkerheten

Automatiserade truckar är utrustade med toppmoderna säkerhetslaserskannrar som upptäcker eventuella hinder och stoppar vid behov. Detta säkerställer en säker arbetsmiljö, även vid arbete nära människor.

Minimera skadorna

De mycket exakta navigations- och detekteringssystemen för våra automatiserade truckar kommer att undvika att skada dina varor, infrastruktur och övriga truckar. Vilket också kommer att minska din skador och servicekostnader.

Optimera din personalanvändning

Genom att ha automatiserade truckar som utför det repetitiva arbetet, blir dina anställda medarbetare tillgängliga för att hantera mer komplexa uppgifter med högre mervärde.

Öka din energieffektivitet

Laddning av dessa automatiska truckar kan ske automatiskt med litiumjonbatterier, som inte kräver underhåll eller mänsklig inblandning.

Vill du tillämpa det här i just din verksamhet?

Ta reda på mer om automation och upptäck hur du kan dra nytta av det stora utbudet av automatiserade lösningar från Toyota.

Automatisering i olika sektioner

Oavsett storlek eller typ av företag ger automatisering ett mervärde. Tänk på all repetitiv materialhantering som pågår på ditt lager. Automatisering kan genomföras i följande olika avsnitt.

Blockstapling

Blockstapling för kompakt lagerhållning. 

Höghöjdslager

Lagring och hämtning av gods på hög höjd. 

Hantering av små gods

För horisontell transport upp till 0,5 ton

Kompakt lagerhållning

Pallhantering i ställage. 

Ta bort allt