Automatiserad hantering av lättgods

Toyota erbjuder en automatiserad vagn, Autopilot, för bogsering av lättgods:

Automatiserad vagn TAE050 HD+ teleskoparm

  • upp till 750 kg lastkapacitet
  • Europallhållare

Automatiserad vagn TAE050 HD+ bultad ställage

  • upp till 140 kg lastkapacitet
  • små lådor eller föremål

Automatiserad vagn TAE050 HD+ kompakt bogseringsversion

  • upp till 175 kg beroende på hastighet och golvförhållanden
  • Europallhållare

Autopilot under användning

Enkel installation

TAE050 HD+ följer en magnetlist på golvet och tar emot kommandon längs vägen från golvmarkörerna bredvid remsan. Efter att ha definierat materialflödet och avlastningsstationer, placera bara tejpen och markörerna på golvet och starta maskinen. Beroende på funktion och behov kan kommandon vara väldigt enkla som t.ex. "långsam hastighet" eller "stopp" men det finns även mer avancerade funktioner. Genom att använda ett Excel-ark kan kommandon som att vrida på plats, köra med en fördefinierad hastighet och aktivera ljud programmeras. Detta ger ett enkelt automatiseringssystem med hög flexibilitet och konsekvent produktivitetsnivå.

Hög precision

Markörpositionerna kontrolleras kontinuerligt av maskinen genom att mäta avståndet däremellan. Om 10%-toleransen överskrids stannar maskinen. Ett kostnadseffektivt sätt att bibehålla hög noggrannhet utan behov av RFID-taggar.

Olycksfri drift

Säkerhetslaserskannern med 7 övervakningsfält stannar och avger ljud när man upptäcker ett hinder eller en person framför fordonet. En avancerad 16-fälts hinderavläsare finns som tillval för blandade eller mycket trafikerade trafiksituationer. En stark metallstötfångare med gummikjol sveper bort små föremål som kan skada hjulen vilket gör att maskinen undviker att stanna i onödan. TAE050 HD+ kan ha ett individuellt ljud för att öka uppmärksamheten och säkerheten

Enkel programmering

PCC-programmeringen (Advanced Drive Command) kan göras utan någon speciell programvara eller utrustning. Varje grön markör har ett nummer i ett kalkylprogram och flera kommandon kan aktiveras vid varje markör enligt de inställningar du skapar i Excel-tabellen. Fordonet kan hantera upp till 100 köruppdrag.

Lägre hälso- och arbetskraftskostnader

TAE050 HD+ kan ersätta operatörernas repetitiva uppgifter, så att personal kan göra mer komplexa uppgifter, vilket ökar personalens effektivitet. Detta enkla automatiseringssystem förhindrar risken för arbetsskador och hälsoproblem genom att tillämpa den högsta säkerhetsnivån.

Mer om automatisering steg-för-steg >>

 

Tillbaka till sidan med automationslösningar >>

Kontakta oss

Har du läst så här långt?

Glud & Marstrand kicks off automation journey with Toyota

The packaging company's growth requires automation to guarantee efficient & safe logistics to increase its business competitiveness.

Glud & Marstrand case study >>

Automated lithium-ion reach trucks improve efficiency at Uponor

The automated forklifts support the 24/7 production at Uponor, only pausing the material flow of the production when it's convenient to charge the batteries.

Read the Uponor case study >

Ta bort allt