Toyota Lean Academy

Vi hjälper och vägleder dig i din lean-resa, oavsett om du nyss påbörjat den eller om den pågått i flera decennier. Toyota Lean Academy är vårt sätt att dela med oss av den kunskap inom Lean och TPS (Toyota Production System) som vi har byggt upp i våra egna fabriker under de senaste 70 åren. Vi är oerhört stolta över att vara källan till den produktionsfilosofi som numera finns etablerad över hela världen och inom alla branscher.

Genom Toyota Lean Academy erbjuder vi konsulttjänster i enlighet med vad du som kund efterfrågar, både avseende tidsperiod och involvering. Det kan vara alltifrån att få ett bollplank kring hur ni ska ta nästa steg i ett redan påbörjat Lean-arbete till att vi hjälper er igenom ett komplett transformationsprogram med både utbildning och praktisk implementering.

Vi är övertygade om att Lean kan tillföra något till er verksamhet, då vi själva sett fantastiska utfall inom säkerhet, kvalitet och produktivitet. Ni behöver själva ta ägarskap och driva er egen förändring, men vi tror att vi kan tillföra stort värde oavsett om det är i rollen som rådgivare, bollplank, projektledare, lärare, inspirationskälla eller benchmark.

MÅL

  • Ökad produktivitet
  • Ökad kvalitet i verksamheten
  • Minskad kapitalbindning

PRODUKTPORTFÖLJ

  • Nulägesutvärdering och handlingsplan
  • Transformationsprogram
  • Rådgivning
  • Jishuken-projekt

KONTAKTA OSS

Nuläge och målbild

Att kontinuerligt utveckla sin produktion och produktivitet utan stora investeringar i ny teknologi är vad alla företag strävar efter. För att ha större chans att lyckas uppnå det målet anser vi att vissa grundförutsättningar ska finnas på plats.

Till artikeln

Ordning och reda

På många arbetsplatser är ordning och reda väldigt underskattad och, i värsta fall, endast sedd som en disciplinär fråga. I själva verket lägger ordning och reda grunden till en säkrare arbetsmiljö, bättre kvalitetsresultat och en högre produktivitet. Hur hänger det här ihop?

Till artikeln

Visuell kontroll

Målsättningen med att ha en genomtänkt och tydlig visualisering i verksamheten är att de som arbetar i verksamheten ska ha bästa möjliga förutsättningar att göra sitt arbete så bra som möjligt, i linje med verksamhetens mål och riktlinjer.

Till artikeln

Daglig uppföljning

För att kontinuerligt lyckas hitta de små utvecklingspunkterna som summeras ihop till en klar och löpande produktivitetsförbättring, krävs det att uppföljningen är så pass tät att de punkterna inte försvinner.

Till artikeln

Ta bort allt