Tack för föregående år!

Tack vare en fantastisk slutspurt och idogt arbete lyckades vi avsluta förra året (FY19) med ytterligare rekord. Vi uppnådde den högsta omsättningen och vinsten som TMHSE Group någonsin haft. Alla divisioner samt båda våra dotterbolag bidrog till den starka utvecklingen. Vi har även fått en bra start på detta år och ligger bra till efter årets två första månader gällande omsättning och resultat.

Marknadsutveckling

När vi tittar på marknaden för nya maskiner ser vi att den började stabilisera sig i början av detta fiskala år och påvisar nu en svag tillväxt igen. Vår bedömning är fortfarande att vi under året kommer att se en neutral utveckling av marknaden. Detta beror på att Sverige är ett litet och exportberoende land som därigenom påverkas av hur läget i omvärlden utvecklas, med risker framför allt kopplat till Brexit och den protektionism som pågår i form av nya tullar etc. 

Oavsett marknadsutveckling gäller det fortfarande att ta tillvara på de möjligheter som finns. För vi ska komma ihåg att i ett historiskt perspektiv har vi fortfarande en bra marknad att verka på. Detta innebär att vi behöver fortsätta vårt fokus på kundbesök och därigenom coverage, för vi vet att när vi är med i affärerna är det sällan vi förlorar!

Jag vill även att vi bibehåller vårt fokus på att öka vår servicebas i form av truckar i avtal. Utvecklingen av denna servicebas är viktig, inte bara för lönsamheten i vår serviceverksamhet utan även för att stärka vår teknikernärvaro samt säkerställa att vi fortsatt har den höga kundnöjdhet vi ser i våra NPS-mätningar. Det ger oss en plattform att växa på för alla våra andra verksamhetsområden så som nymaskinsförsäljning, begagnatförsäljning samt kortidshyra.

Ecovadis och hållbarhet

Avslutningsvis vill jag passa på att nämna att vi återigen har tilldelats Ecovadis guldnivå. Denna gång med högre betyg än fjolåret. Ecovadis är en plattform som med hjälp av erkända metoder utvärderar hur transparenta vi är inom CSR* och hållbarhet. Som kund ska man vara säker på att vi är en leverantör som på ett strukturerat, tydligt och transparent sätt arbetar med hållbarhet och CSR i fokus. Vi placerar oss bland de 2 % bästa bland Ecovadis-utvärderade företag i vår bransch.

Sommar och semester

Fram tills att vi ses och hörs igen vill jag passa på att önska alla medarbetare en välförtjänt semester. Passa på att njuta av sommarledigheten och ladda batterierna. Det är ni alla värda!

Trevlig sommar!

Henric

 

* Corporate Social Responsibility (Miljö, medarbetares arbetsförhållanden, fair business (schysta affärer) och hållbart inköp)

Ta bort allt