Har du behov av att fortsätta läsa mejl i mobilen?

Vi får nu tillgång till nya applikationer kopplade till Office 365 – både i våra mobiler och datorer. Dessa applikationer kommer medföra nya arbetssätt och hjälpa oss att samarbeta på ett smartare sätt. Office 365 är en ”molntjänst” från Microsoft som via moderna appar underlättar samarbete, kommunikation och socialt nätverkande och hjälper oss att bli mer flexibla och produktiva.  Morgondagens T-Sight, vår nya digitala arbetsplats, kommer vi nå via mobilen genom Office 365.

Dessa applikationer kommer finnas tillgängliga från slutet av vecka 43.

För att du smidigt ska komma åt dina jobbmejl, jobbkalender och övriga Office 365 appar via mobilen efter 31 oktober behöver du gå igenom två steg som beskrivs nedan:

 

1. Anmäl din mobil i formulär så att IT kan aktivera den (länken fungerar inte via mobilen)
2. När du har fått klartecken från IS/IT är det dags att registrera mobilen genom att ladda ner appar på din mobil. Här finns instruktioner om detta steg.


Här hittar du instruktionsfilmer om du vill lära dig mer om apparna i Office 365. Om du får inloggningsruta, logga in med mejladress och ditt vanliga lösenord till datorn.

Ytterligare information kring nya arbetssätt kommer framöver.

Informationsklassning av mejl och dokument

Våra mejl och dokument kommer nu börja taggas med ”Internal” som standard.  Detta är ett led i att leva upp till ”TMHE Confidentiality Policy” och framöver kommer en funktionalitet som förhindrar spridning av känslig information som till exempel har klassifieringen ”Confidential”.

Vi återkommer med mer information kring hur du framöver ska tagga dina dokument och mejl korrekt beroende på mottagare och innehåll.

Morgondagens digitala arbetsplats - efter T-Sight

Just nu pågår intensivt arbete inom de centrala funktionerna hos TMHE samt Toyotas säljbolag i Polen och Belgien (som utgör piloter) med att flytta över viktigt innehåll från T-Sight till TMHEs nya digitala arbetsplats. I slutet av november får de sin nya portal som startsida.

Vi på TMHSE kommer få åtkomst till TMHEs nya digitala arbetsplats i samma veva, men det dröjer till våren 2020 innan vi hittar vårt lokala innehåll här. Tills vidare hittar vi vårt lokala innehåll på T-Sight, medan centralt innehåll från TMHE hittas via den nya portalen.Via Office 365 kommer vi nå vår kommande nya digitala arbetsplats även via mobilen.

Ta bort allt