Människor

Vi har en alleuropeisk personalstrategi. Våra medarbetares välbefinnande, kontinuerliga utveckling och erfarenheter är våra högsta prioriteringar. EcoVadis rankade våra "Labour Practices" bland de bästa 1 % av 75 000 leverantörer världen över gällande vår transparenta rapportering om de frågor som är viktigast för våra anställda och andra intressenter.
Ta bort allt