Vi använder cookies för att göra din upplevelse på vår sida så bra som möjligt. OK

Aktuellt från VD

En svag början på året är på väg att återhämtas av ett starkt avslut. Sista sex månaderna har vi gjort mycket rätt, men vi når inte riktigt upp till önskad marknadsandel. Nu är det otroligt viktigt att vi avslutar på bästa sätt och tar alla tillgängliga affärer! Tack för allt fantastiskt arbete!

Hej!

När vi nu närmar oss slutet på detta verksamhetsår är det tid för reflektion över vad som har hänt under året, hur vi avslutar de sista veckorna samt vad vi kommer att fokusera på under nästkommande år.

 

Utgångsläget

Vi hade som utgångspunkt inför detta år att Sveriges ekonomi skulle fortsätta att vara stark och att marknaden därigenom skulle fortsätta svagt uppåt. Baserat på detta satte vi vår budget och verksamhetsplan. Utöver detta visste vi även att vi skulle vara pilot i TMHEs prisprojekt ”Pricing Excellence”, där fokus var att höja vår bruttomarginal på nya sålda maskiner med 2,3 %.

Början av året

När FY19 väl startade kunde vi konstatera att Sveriges ekonomi fortsatte att växa även om det började synas tydliga tecken på avmattning i form av minskad investeringsvilja och politisk osäkerhet. Vi kunde även notera att marknadsutvecklingen, i form av antalet nya truckar sålda per år, peakade vid årsskiftet 2017/2018 med cirka 13 000 och därefter vände neråt till att just nu ligga på cirka 11 000 nya truckar om året. Det vill säga en nedgång med cirka 15 % under en 12-månadersperiod.   Utöver detta hade vi under första halvan av innevarande räkenskapsår stor fluktuation inom vår säljkår i kombination med introduktion av ett nytt prissättningsverktyg. Samtidigt hade vi behov av att introducera våra nyförvärvade dotterbolag (Ekmans Maskin och Snapphanetruck) in i Toyotafamiljen.

När vi summerar våra första sex månader var det med en stor oro för nymaskinsförsäljningen. Vad som var glädjande var att både Service, samt Rental & Used fortsatte att växa med bra lönsamhet.


Starkare avslut

När vi lägger fokus på andra halvan av året ser vi att vi har lyckats bra med våra rekryteringar inom säljkåren. Vilket bland annat varit tydligt marknadsandelsmässigt, då vi under årets andra halva lyckats med att försvara våra marknadspositioner. Vi har även lyckats bra med vårt prissättningsprojekt och ser tydligt att vi når upp till våra förväntningar på marginalutveckling, båda våra dotterbolag har lyckats bra med sina respektive utmaningar och visar en kraftig tillväxt (+20%). Både Service och Rental & Used fortsätter att leverera enligt plan och inom Logistics Solutions ser vi en större acceptans på marknaden för att ersätta större logistiksystem med automatiserade truckar. Så summeringen av årets sista sex månader är betydligt mer tillfredställande.


Summering

Vi fortsätter att växa enligt plan och målet är fortfarande att passera 2 miljarder kronor i omsättning enligt vår senaste 3-årsplan. Lönsamheten är fortsatt bra och vi ligger både bättre än budget och bättre än föregående år. Plumpen i protokollet är att vi inte riktigt når upp till vår rättmätiga marknadsandel, detta beroende på våra svaga första sex månader.

Nu är det otroligt viktigt att vi avslutar året på bästa möjliga sätt, säkerställer att vi tar alla tillgängliga order, fortsätter det fantastiska arbetet inom Service och Rental & Used och avslutar och levererar alla öppna order. Vad gäller Logistics Solutions gäller det att komma ihåg att det gör ont att växa. Håll ögonen på bollen och säkerställ kundnöjdheten.

 

Tack

Jag vill avsluta med att tacka er alla för det fantastiska arbete som ni har utfört under året! Jag ser fram emot att tillsammans med er fortsätta att arbeta mot vårt långsiktiga mål under nästa verksamhetsår. 

 

Henric Hasth