Hur vi bygger ett lean-projekt

Kanske har du redan börjat jobba med Lean, eller så funderar du på att göra det. Vi har sex olika erbjudanden, antingen som stöd eller för att få dig att komma igång.

Lean-bedömning

Den ideala utgångspunkten för lean-resan är att få ditt nuvarande tillstånd bedömt och granskat av någon som har upplevt hela den egna lean-resan. Någon som vet vilka steg som ska tas och kan ge råd om i vilken ordning de ska tas.

Därför rekommenderar vi på TLA alltid att börja med en bedömningsprocess som vi åtar oss, i samverkan med dig, så att vi kan jämföra din nuvarande prestanda med Toyotas riktmärke. Som en del av bedömningen definierar vi nästa steg som behöver tas mot ditt ultimata mål – din TPS true north-vision.

Back to Toyota Lean Academy >>

Kontakta oss

Lean-rådgivning

 Våra lean-rådgivningstjänster är utformade för företag som redan har etablerat en lean-strategi i sin verksamhet med dedikerad expertis.

Under lean-rådgivningen ägnar sig en av våra lean-specialister åt att arbeta inom de etablerade kundprocesserna, för att ge ett yttre perspektiv och en strategisk vägkarta för kontinuerlig förbättring. Detta kan omfatta rekommenderad personalutbildning efter behov och en hjälplinje-funktion för problemlösning.

Utvalda medlemmar av TLA har omfattande praktisk ledarskapserfarenhet från lean inifrån Toyota och har personligen varit inblandade i den transformerande lean-resan för de europeiska fabrikernas integration.

Back to Toyota Lean Academy >>

Kontakta oss

Jishuken-projekt

Vi föredrar att använda den autentiska Toyota Jishuken-metoden som projektmodell för att snabba upp resultaten för ditt företag. Jishuken är precis som många andra japanska ord inte lätt att översätta men betyder kortfattat ”egenmotiverad kompetensförbättring” och samlar den grundläggande kärnan för kontinuerlig förbättring och personer.

Under ett Jishuken-projekt riktar vi in oss på det förbättringsområde som kunden definierar som högprioriterat i förhållande till företagets affärsmål. Jishuken-teamet, som består av både medlemmar från TLA och kunden, analyserar grundligt det nuvarande tillståndet med hjälp av Toyotas TPS-metoder och -verktyg för att hitta gapet och därmed förbättringspotentialen.

Genom detta tillvägagångssätt förverkligas de dubbla målen för att förbättra både affärsresultaten och människors utveckling. I slutändan är det personerna som kommer att betyda mest och leda till en hållbar kontinuerlig förbättring.

Läs mer om Toyota Production System >>

Tillbaka till Toyota Lean Academy >>

Kontakta oss

Lean-utbildning

För företag som vill utveckla egen kompetens "in-house" för att etablera Lean som arbetssätt.

Vi erbjuder dig utbildning på några av de unika metoder, verktyg och kulturella strategier som används med framgång inom Toyota. Detta tillvägagångssätt är anpassat för kunder som vill utveckla egen kompetens för att etablera lean-arbetssätt. Utbildningen är utformad efter individuella behov med resultaten från en första lean-bedömning och bygger på en serie moduler som kommer från Toyota Production System.

Vi kan skapa helt anpassade utbildningsprogram baserat på individuella kundbehov i våra egna lokaler eller hos kunden – vad som passar bäst för ändamålet. Om du är intresserad av utbildningsprogram som sker på våra fabriker i Japan, registrera ditt intresse i detta formulär och vi kommer att avisera dig om nästa tillgängliga program.

Back to Toyota Lean Academy >>

Kontakta oss

Lean-transformation

For businesses that require the development and execution of a lean road map.

Våra transformationsprogram är utformade för organisationer som behöver utvecklingen och genomförandet av en lean-vägkarta med rekommendationer för förbättrat arbetsflöde och ledningsstruktur. Detta i kombination med personalutbildning och stöd under genomförandeprocessen.

Det finns många så kallade lean-projekt som kan börja med ett mycket optimistiskt business case men som slutar med otillfredsställande resultat och en eftersmak av tvivel. Det är inte den monetära kostnaden för ett misslyckat lean-projekt som gör mest skada, det är den förlorade trovärdigheten och förtroendet för organisationen.

På Toyota tror vi att det bara finns ett sätt att verkligen förändra en kultur och implementera TPS/Lean. Det är att den högsta ledningen konsekvent tar hand om den dagliga styrningen inom organisationen, på ”verkstadsgolvet". TLA-programmet för en lean-transformation hanterar detta genom att på djupet integrera hela organisationen uppifrån och ned i omvandlingen för att undvika att misslyckas.

Vi använder de tekniker och metoder, med fokus på Jishuken-metoden, som gjorde Toyota till lean-företaget nr 1 och överför kunskapen till dig som kund för att säkra framtida framgångar under din lean-resa.

Back to Toyota Lean Academy >>

Kontakta oss

Investeringsplanering

För att upprätthålla konkurrenskraften och maximera lönsamheten konfronteras de flesta företag av investeringsbehov, i syfte att förbättra den operativa effektiviteten. Detta är särskilt sant idag, med den snabba teknikutvecklingen.

Toyota ser även förändringsmöjligheterna, att implementera automatisering gradvis inom många delar av verksamheten och dra fördel av anslutbarheten.

Nyckeln till framgång är emellertid att se till att varje process noggrant utvärderas och optimeras fullständigt innan man bestämmer sig för investeringar.

Vi inser att många av våra kunder står inför samma utmaningar när de planerar inför framtiden.

Lean Academys tjänst för investeringsplanering ger expertbedömning och rådgivning för att säkerställa att lean-principer skapas och upprätthålls som en del av investerings- och genomförandeprogrammet, vilket garanterar maximal kvalitet och mervärde som slutresultat.

Tillbaka till Toyota Lean Academy >>

Kontakta oss

FAQ

Ta bort allt