Sam Nomura Master class

Sam Nomura är vår högt ärade TPS sensei med mer än 50 års erfarenhet av TPS-implementering inom Toyota. Under hans master class kommer du att få en inblick i Toyotas framgångsfaktorer, en fabriksrundvandring med TPS-fokus samt vägledning i hur metoderna kan etableras i din verksamhet.

Vill du veta hur Toyota förbättrade sitt kvalitetsutfall med mer än 80%?

Anmäl dig då till det här utbildningstillfället som riktar sig till ledare och experter med grundläggande leanförståelse. Det här är en unik möjlighet för dig att få information direkt från källan. Sam Nomura kommer att förklara hur Toyota har implementerat Toyota Production System i Europa och lyckats få en mer lean verksamhet. Utbildningen djupdyker i Nomuras metodik och beskriver best practice i detalj, med fokus på kvalitetsförbättring. 

Under denna master class kommer du att få:

Direktobservation av Toyotas ledningsprinciper och hur TPS appliceras under fabriksrundvandringen.

Keynote-presentation av Sam Nomura som delar med sig av Toyotas framgångsfaktorer för att nå position som obestridlig etta.

• Yokoten-workshop där du kommer att få vägledning av Sam Nomura kring hur metodiken kan etableras i din verksamhet.

Agenda för dagen:

08.30 - Registrering, morgonkaffe och smörgås           

08.45 - Programstart: Toyota och vår TPS-resa

09.30 - Master class med Sam Nomura: Vägen mot Zero Defects

12.00 - Lunch

13.00 - Fabriksrundvandring

15.00 - Yokoten-workshop: ett bättre sätt att sprida lärande än best practice 

16.00 - Reflektion och fördjupande frågestund med Sam Nomura

17.00 - Avslutning

Pris: 6800 kr per person (exkl.moms)

About Sam Nomura: Sam Nomura har över 50 års erfarenhet av att implementera TPS inom Toyota med ledande positioner internationellt inom både Toyota Motor Corporation och Toyota Material Handling Group.

En av de saker som kännetecknade Nomuras rådgivning var att hans återkoppling alltid var handskriven i A3-format. Under hans period som rådgivare till Toyota Material Handling producerade han över 300 A3or. Genom hans råd har Toyota lyckats förbättra både intern och extern kvalitet med över 80%.

Back to Toyota Lean Academy >>

Unik möjlighet att lära sig från Toyotas TPS sensei Sam Nomura

  • Datum: 22 oktober 2020
  • Plats: Sverige
  • Talare: Sam Nomura, TPS sensei
  • Språk: Engelska

FULLBOKAT - följ länken nedan för att stå på väntelistan

Registrering
Ta bort allt