Plocktruck för låg nivå

Toyota BT Orderplocktruck för låg nivå. Enkel dockning för lastbärare med en plockhöjd på upp till 3 meter

Ta bort allt