Vi använder cookies för att göra din upplevelse på vår sida så bra som möjligt. OK

Riskanalys med Toyota

En riskanalys genomförd på rätt sätt ger ökad trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, med minskade kostnader för skador och sjukskrivningar som följd. Som arbetsgivare är man skyldig att genomföra regelbundna riskbedömningar. Vi hjälper Er följa riktlinjerna kring Systematiskt arbetsmiljöarbete

Varför Riskanalys?

Det kan vara svårt för företagens arbets-ledare att hinna med riskanalysarbetet parallellt med den dagliga driften i den tidspressade tillvaro som råder. Vårt verktyg med digitala checklistor och dokument-mallar förenklar arbetet radikalt och är tidsbesparande.

Dessutom är det ofta en fördel att anlita en extern resurs i samband med riskbedöm-ningar eftersom man själv lätt blir lite hemmablind i sin egen arbetsmiljö.

Efter genomförd riskanalys kan Ni på egen hand fortsätta med Ert systematiska arbetsmiljöarbete med stöd av Toyotas Riskanalystjänst.

Syftet med riskanalyser är givetvis att minimera olycksriskerna i samband med användning av truckar, industrikranar och liftar.

Kontakta oss för mer information

Safety Portal

Vi har under ett antal år arbetat fram en webbaserad tjänst som ger Er en UNIK sammanställning av de lagar och paragrafer som gäller i samband med användning av Truckar, Kranar och Mobila arbetsplattformar (liftar).

Systemet beskriver tydligt vilka dokument som enligt lag ska finnas på företaget men även vad som gäller för maskiner, utrustning och arbetsmiljö inom Era produktions och lagerlokaler.

Dra nytta av Toyotas mångåriga erfarenhet av säkerhetsfrågor kring truck- och maskin-användning. Tillsammans med nyckelpersoner på Ert företag, genomför vi en riskanalys enligt kraven i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljö-verkets föreskrifter.

Tillbudsrapportering

Ingår som en väsentlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga olyckor.

Trucken är den maskin som orsakar överlägset flest anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Orsaken till olyckorna är främst att föraren förlorar kontrollen över trucken under körning.

Hade dessa tillbud rapporterats och åtgärdats inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet hade troligtvis många truckolyckor kunnat förebyggas.

Riskanalys i 4 moduler

Modul 1

Startpaket/Dokumentinventering

Resulterar i en åtgärdsplan över dokument som saknas eller behöver revideras.

Modul 2

Riskidentifiering/Rundvandring 

Resulterar i en åtgärdsplan över upptäckta risker inom produktions och lagerlokaler (där maskinerna finns).

Modul 3

Personalinfo och ”Lokala regler”

Revidering av befintliga eller införande av nya “Lokala truck- & maskinregler”. Förankring genom personalmöten samt signering av åtgärdsplaner.

Modul 4

Summering

Uppföljning av eventuella ”restrisker” samt  slutrapport och certifikat.