Vi använder cookies för att göra din upplevelse på vår sida så bra som möjligt. OK

Operational Excellence

Operational Excellence är vårt erbjudande där vi skräddarsyr projekt tillsammans med dig som kund för att du ska kunna ta nästa steg i din logistikutveckling. Genom åren har vi samlat på oss en stor kompetens- och erfarenhetsbank när det kommer till hur materialhanteringen och närliggande områden/processer kan optimeras.

De tydligaste och rakaste exemplen på projekt är optimering av flöden och design av vilken layout som är optimal för just er verksamhet, samt självfallet hur er truckflotta borde se ut under rådande omständigheter. Vi låter det dock inte stanna där, utan tar gärna en diskussion om exempelvis lagerstyrningsprinciper och hur man bäst följer upp sin verksamhet med hjälp av KPIer.

Vi tror inte att vi kan din verksamhet bättre än vad du kan, men vi kan erbjuda ett externt perspektiv och vara en extraresurs om era resurser saknar tid att driva vissa utvecklingsprojekt eller en viss specialistkompetens. Vid vissa typer av projekt som är väldigt nära kopplade till materialhanteringen är vår erfarenhet att det ger en stor fördel att ha ett nära samarbete med någon som kan materialhanteringsutrustningens kapacitet och flexibilitet utan och innan.

KONTAKTA OSS