"Att uppnå EcoVadis Platinum-märket för första gången, och att fortsätta vårt tioåriga partnerskap med EU OSHA och minska våra koldioxidutsläpp med 15% sedan 2012, är bara några av de hållbarhetshöjdpunkter för 2020 som finns i vår interimsuppdatering." Tom Schalenbourg, chef för hållbar utveckling

"Att uppnå EcoVadis Platinum-märket för första gången, och att fortsätta vårt tioåriga partnerskap med EU OSHA och minska våra koldioxidutsläpp med 15% sedan 2012, är bara några av de hållbarhetshöjdpunkter för 2020 som finns i vår interimsuppdatering." Tom Schalenbourg, chef för hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Vi strävar efter att vara en pålitlig och ansvarsfull partner för din materialhantering. Det är därför vi erbjuder öppenhet så att du kan vara säker på att vi optimerar din verksamhet. Eftersom 1 av 10 stora olyckor som inträffar inom den europeiska tillverkningsindustrin sker med materialhanteringsutrustning och 80% av dessa olyckor orsakas av bristande säkerhetsbeteende, vill vi hjälpa dig att skapa en säker arbetsmiljö. I fyra steg, från ledarskap till undervisning i säkerhet, strävar vi efter att uppnå noll olyckor.

MAXIMERA KVALITET OCH KUNDSÄKERHET

Med vår nya kvalitetsstrategi är vårt mål att förse dig med utmärkt kvalitet genom att vara proaktiv och erbjuda dig attraktiva produkter som svarar på dina behov. ”Kvalitet i allt vi gör” är nyckeln i alla processer; produktutveckling, inköp, tillverkning och service.

En annan viktig prioritering för oss är din säkerhet, vi vill bidra till noll olyckor på din arbetsplats. Genom att utbyta bästa praxis tror vi att vi kan göra skillnad i din verksamhet. Vi ser också vårt fortsatta partnerskap med EU-OSHA som en viktig bidragsgivare till att utvärdera vår och din säkerhet och har beslutat att stödja den nya kampanjen ”Lighten the load” som kommer att pågå mellan 2020-2022.

OPTIMERAR MÖJLIGHETERNA FÖR MÄNNISKOR ATT TRIVAS

Förmågan att förse dig med högkvalitativa produkter och att få vår verksamhet att växa beror på medarbetarnas bidrag. Det är viktigt för oss att attrahera, behålla och utveckla kvalificerade medarbetare i hela vår organisation. Vi har därför utvecklat en harmoniserad People Strategy, HR-organisation och KPI: er i hela Europa. Detta bidrar till större framgång när det gäller att skapa och dela bästa praxis när det gäller att attrahera och behålla talanger.

Fram till 2021 kommer varje anställd att ha verktygen och kraften att bidra till kvalitetsstrategin. Alla kommer att få arbetsanpassade utbildnings- och utvecklingsverktyg. Redan är över 5500 tekniker för närvarande inskrivna i STEP- och ASEC-aktiviteter, över 3000 fabriksarbetare kommer att ingå i kvalitetskontrollcirklar och varje anställd kommer att ha tillgång till verktyg som 5S eller projektledningskurser.

MINIMERA MILJÖKONSEKVENSER

Toyota Industries Corporations miljövision syftar till att bidra till ett koldioxidsnålt samhälle genom noll koldioxidutsläpp från våra produkter och verksamhet fram till 2050.Vi agerar i linje med Toyota Industries Corporations fokusområden för 2020 för att minska utsläppen från våra produkter och verksamheter i den sjätte miljöhandlingen Planen.

Målet är att bidra till ett noll-koldioxidutsläppssamhälle och vårt mål är att nå nollutsläpp från vår egen verksamhet till 2030 och nollutsläpp i hela vår värdekedja till 2050. Detta innebär att främja innovativa, energieffektiva produkter, minska energiförbrukningen i vår verksamhet, utforska möjligheter att använda förnybara energikällor, minskad vattenanvändning och avfall och förbättra återvinning av våra produkter. Över hela Europa byter vi till förnybar el och gas. Med våra egenmonterade litiumjonbatterier som nu finns tillgängligt i 90% av produktfamiljerna, strävar vi efter att rulla ut solenergi och energilagring först i vår egen verksamhet, i syfte att ge noll-koldioxidutsläppslösningar för materialhantering till våra kunder som nästa steg.

Läs vår hållbarhetsrapport

CERTIFIKAT

EcoVadis
Toyota Material Handling Europe uppnådde EcoVadis Platinum-nivå, topp 1% av alla rankade företag. Av våra dotterbolag uppnådde 16 enheter guldnivå och 8 enheter uppnådde silvernivå och 1 enhet uppnådde bronsnivå.
Kartan visar våra olika nivåer.

ISO-certifikat
Alla europeiska fabriker har följande ISO-certifikat: 9001, 14001, 45001. De italienska fabrikerna har också ISO 50001 och de andra fabrikerna arbetar mot det.

Nedladdningsbara certifikat - ISO / OHSAS

Klicka på en pinnål för att visa och ladda ner miljö- och kvalitetscertifikaten som finns tillgängliga för vårt svenska säljbolag samt europeiska fabriker.

TMH Sweden

Toyota Material Handling 
Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna

 

Download:
ISO 9001 / 14001 Svenska

ISO 9001 / 14001 English

Mjölby factory

TMHE Mjölby factory
Svarvargatan 8, 595 35 Mjölby, Sweden

Certificates download:
ISO 9001 and ISO 14001
OHSAS 18001

Policies download:
Quality policy


Environmental policy
Occupational health and safety policy

Fabriken i Ancenis

TMHE Ancenis factory
Z.A.C. de l'Aeropole, 44150 Ancenis

 

Download:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Ferrara factory

Lift Truck Equipment S.p.A.
Via Caravaggio, 6, 44020 Ostellato, Ferrara

 

Download:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001

Fabriken i Bologna

TMHE Bologna factory
Via Persicetana Vecchia, 10, 40132 Bologna

 

Download:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001

Certifikat

Här hittar du kvalitets-, miljö-, energi och säkerhetscertifikat för våra europeiska fabriker samt för vårt svenska säljbolag.

Du kanske också gillar

kvinna kör en Toyotatruck

Förarutbildningar

Upptäck hur förarutbildningar kan förbättra er säkerhet och produktivitet i ert företag.

Läs mer >

Illustration med två människor

Hälsosamma arbetsplatser

Med vårt fortsatta partnerskap med EU OSHA och den nya kampanjen 2020–2022 ”Hälsosamma arbetsplatser gör det lättare” vill vi sträva efter en arbetsmiljö som är säker, hälsosam och produktiv för anställda och kunder.

Läs mer >

Klocka som visar hur vi jobbar med service.

Toyota Service Concept

Vi uttrycker vår passion för service med Toyota Service Concept, ett strukturerat tillvägagångsätt för att optimera våra tjänster. 

Läs mer >

Litium-jon-batterier har visat sig vara 30 % mer energieffektiva än blybatterier, vilket i hög grad reducerar CO2-emissioner.

Vårt unika litium-jon-sortiment

Litium-jon-batterier har visat sig vara 30 % mer energieffektiva än blybatterier, vilket i hög grad reducerar CO2-emissioner.

Läs mer >

Ta bort allt