Hållbarhetsrapport 2023

Vi har anpassat strukturen för vår 2023-rapportering om hållbarhet till det nya ESRS-ramverket innan EU-kraven fasas in och vi sätter våra nya 10-årsmål. Läs mer om våra senaste prestationer och utmaningar:

2023 Hållbarhetsrapport

Hållbar utveckling

I över ett decennium har vi varit en ledare inom hållbarhet i vår bransch. Vi utmanar oss själva varje dag att fortsätta visa vägen, med fokus på vår verksamhet samt relationer med våra leverantörer och kunder. Vi har fått betyget EcoVadis Platinum fyra år i rad sedan 2020 och vårt åttagande genemot SBTi att sätta vetenskapsbaserade mål, utmanar oss att vidta konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläpp i hela vår värdekedja.
Ta bort allt