"Kvalitet är nyckeln för att hålla affärerna igång. Låt oss tillsammans sikta mot noll driftsstopp, noll olyckor och noll koldioxidutsläpp."

Matthias Fischer, CEO & President Toyota Material Handling Europe

"Kvalitet är nyckeln för att hålla affärerna igång. Låt oss tillsammans sikta mot noll driftsstopp, noll olyckor och noll koldioxidutsläpp." Matthias Fischer, CEO & President Toyota Material Handling Europe

Vår syn på hållbar utveckling

Vi strävar efter att vara en pålitlig och ansvarsfull partner för din materialhantering. Det är därför vi erbjuder öppenhet så att du kan vara säker på att vi optimerar din verksamhet. Eftersom 1 av 10 stora olyckor som inträffar inom den europeiska tillverkningsindustrin sker med materialhanteringsutrustning och 80% av dessa olyckor orsakas av bristande säkerhetsbeteende, vill vi hjälpa dig att skapa en säker arbetsmiljö. I fyra steg, från ledarskap till undervisning i säkerhet, strävar vi efter att uppnå noll olyckor.

Maximera säkerheten för våra medarbetare

1. Ledning i vår egen verksamhet

"På Toyota tänker vi längre än att endast efterleva gällande lagar. Och vi strävar efter att ha noll olyckor. Därför inför vi TICO:s Safety Vision. I Italien har vi sänkt skadefrekvensen med 74 % sedan 2007. Att vi uppnådde OHSAS 18001 under 2014 var en milstolpe för att skapa en mer aktiv inriktning på säkerhet för både medarbetare och ledning."

 

Francesca Simoncelli
Health & Safety Manager
Toyota Material Handling Italy

 

2. Utbildning av våra anställda

Alla våra europeiska fabriker har en dedikerad utbildningsyta "Safety Dojo". Där utbildas våra medarbetare i riskbedömning, personlig skyddsutrustning och säker materialhantering.

3. Vidta motåtgärder

"Vid vår fabrik i Ancenis har vi sänkt skadefrekvensen med 89 % sedan 2013 genom att utföra frekventa riskbedömningar, direkt uppföljda med de rätta motåtgärderna."

Laurent Marcoul
Health & Safety Manager
Toyota Material Handling Manufacturing France

1. Ledning i vår egen verksamhet

2. Utbildning av våra anställda

3. Vidta motåtgärder

Energieffektiv arbetsplats i vår egen verksamhet

1. Smartare fabriker

"Med implementeringen av ISO 50001 vid vår fabrik i Ferrara i Italien har vi reducerat energiförbrukningen med 9 %.  Vi behövde få med oss många människor ombord när vi arbetade för att erhålla certifiering för energihanteringssystemet ISO 50001 och denna teaminsats fortsätter att betala sig."​​​​​​​

Rudy Zaramella, Environmental expert and
Constanzo Marsan, Process Engineering
Toyota Material Handling Europe, Ferrara Factory

 

Så här gjorde vi >

2. Koldioxidsnåla byggnader

Huvudkontoret vid vårt tyska säljbolag är byggt med ett 9.800 m² fotoelektromotoriskt system, medan lokalerna i vårt holländska säljbolag erbjuder 31 % lägre energiförbrukning tack vare deras A-klassade byggnad.

Läs mer >

3. Smart serviceflotta

Här i Sverige har vi utbildat våra servicetekniker i Ecodriving för att misna utsläppet från servicebilarna.

Med över 3.000 servicebilar i Europa använder våra servicebilsflottor mer energi än alla våra fabriker sammanlagt. Hos Toyota Material Handling UK har GPS-spårning installerats på servicebilarna. Genom att varje gång kunna skicka den närmast tillgängliga teknikern till kunderna har bränsleförbrukningen reducerats med 12 %.

Läs om fler exempel i vår 2015 års hållbarhetsrapport >

1. Smartare fabriker

2. Koldioxidsnåla byggnader

3. Smart serviceflotta

Nedladdningsbara certifikat - ISO / OHSAS

Klicka på en pinnål för att visa och ladda ner miljö- och kvalitetscertifikaten som finns tillgängliga för vårt svenska säljbolag samt europeiska fabriker.

TMH Sweden

Toyota Material Handling 
Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna

 

Download:
ISO 9001 / 14001

Mjölby factory

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
Svarvargatan 8, 595 35 Mjölby, Sweden

Download:
ISO 9001 och ISO 14001
OHSAS 45001

Download Policies:
Quality Policy
Environmental Policy
Occupational Health and Safety Policy 

Fabriken i Ancenis

Toyota Material Handling France
Z.A.C. de l'Aeropole, 44150 Ancenis

 

Download:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Ferrara factory

Lift Truck Equipment S.p.A.
Via Caravaggio, 6, 44020 Ostellato, Ferrara

 

Download:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001

Fabriken i Bologna

TMHE Bologna factory
Via Persicetana Vecchia, 10, 40132 Bologna

 

Download:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001

Certifikat

Här hittar du kvalitets-, miljö-, energi och säkerhetscertifikat för våra europeiska fabriker samt för vårt svenska säljbolag.

Nedladdningar

Läs mer

Kvinna kör en truck

Förarutbildning

Upptäck hur förarutbildning kan förbättra säkerhet och produktivitet i din verksamhet.

Läs mer >

EU-OSHA illustration

Hälsosamma arbetsplatser

Med 2018-2019 års kampanj strävar vi, tillsammans med EU-OSHA, för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö för alla åldrar. 

Läs mer >

Klocka som visar hur vi jobbar med service.

Toyota Service Concept

Vi uttrycker vår passion för service med Toyota Service Concept, ett strukturerat tillvägagångsätt för att optimera våra tjänster. 

Läs mer >

Litium-jon-batterier har visat sig vara 30 % mer energieffektiva än blybatterier, vilket i hög grad reducerar CO2-emissioner.

Vårt unika litium-jon-sortiment

Litium-jon-batterier har visat sig vara 30 % mer energieffektiva än blybatterier, vilket i hög grad reducerar CO2-emissioner.

Läs mer >

Ta bort allt