Toyota Service Concept

Vi tillhandahåller inte enbart kvalitetsprodukter, utan även högkvalitativ service. Kundnöjdhet är vår främsta prioritet och vi gör allt vi kan för att uppfylla dina förväntningar. Det är därför vi tillämpar Toyota Service Concept, ett strukturerat arbetssätt för att optimera våra tjänster med hjälp av 12 nyckelvärderingar.

Lyhördhet

Vi förstår att vår lyhördhet är prioriterad vid ett oplanerat stillestånd. Det gäller att få igång din verksamhet snabbt och effektivt.

Exakt passform

Vi strävar efter att tillmötesgå dina behov. De rätta människorna, färdigheterna, delarna och avtalen.

Ackreditering

Genom ackreditering säkerställer vi att våra serviceaktiviteter är i linje med Toyotas standarder.

Kaizen

Med vår filosofi om fortlöpande förbättring, kan du vara förvissad om att vi alltid arbetar för att förbättra kvaliteten i vår service.

Standardisering

Oavsett var du är kan du förlita dig på vår höga servicestandard och punktlighet.

Genchi genbutsu

Genchi Genbutsu betyder "att gå och se", så att vi kan förstå den verkliga situationen korrekt och lösa varje problem.

Eliminering av slöseri

Vi fokuserar alltid på att eliminera avfall och minimera vår egen miljöpåverkan.

Heijunka

Heijunka planar ut arbetsbelastningen för ett jämnt arbetsflöde. Planering och schemaläggning av varje besök är en prioritet.

Jidoka

Jidoka handlar om att belysa problem. Vi ser allvarligt på dina bekymmer och löser dem så snabbt och säkert som möjligt. 

Poka Yoke

Poka Yoke är en mekanism eller process för att undvika misstag.

Hoshin

Tack vare vårt engagemang i långsiktig och strategisk planering, uppfylls dina krav - inte bara i morgon utan även under kommande år.

Realtidsinformation

Våra tekniker har online-åtkomst till all information som behövs för jobbet. 

Ta bort allt