Vi använder cookies för att göra din upplevelse på vår sida så bra som möjligt. OK

Körtillstånd

Körtillstånd är arbetsgivarens utfärdade tillstånd som ger föraren rätt att köra truck.

Bristande körtillstånd kan orsaka sanktionsavgift

  • Körtillståndet ska vara skriftligt och personligt
  • Körtillståndet ska upplysa om trucktyper och arbetsuppgifter
  • Risk för sanktionsavgift på 15 000 - 150 000 kronor vid bristande körtillstånd

Läs mer om tillstånd att köra truck i AFS 2006:5 "Användning av truckar" 19§.
Föreskriften kan beställas eller laddas ner på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Toyotas digitala körtillstånd

  • Toyotas körtillstånd omfattar truckar, kranar och liftar
  • Om föraren är inhyrd ska körtillståndet utfärdas av inhyraren
  • Toyotas körtillstånd kan skrivas ut och sparas digitalt

Körtillstånd - egen truckförare