Vi använder cookies för att göra din upplevelse på vår sida så bra som möjligt. OK

Övriga utbildningar

Utbildning är en viktig investering; i säkerhet och produktivitet. Såväl ditt företag som dina anställda har allt att vinna på rätt utbildning. Toyota erbjuder en bredd av viktiga utbildningar utöver grundutbildning för truckförare.

Repetition och fördjupad praktik på truck

 • Teoretisk repetitionsutbildning: Med fokus på säkerhet och daglig tillsyn - För att bibehålla säker och effektiv truckhantering
 • Tidsåtgång 1 dag

 • Fördjupad praktik på truck: Effektivare utnyttjande av truckarna, tips och knep kring specialfunktioner, bli bättre och säkrare förare med sänkta kostnader som följd
 • Fördjupad praktik på truck kombineras med fördel tillsammans med förarseminarium

Anmäl dig här

ADR-hantering av farligt gods

 • Truckförare som lastar och lossar farligt gods ska vara utbildade enligt lag 2006:263
 • Säker hantering och hur agera i händelse av olycka
 • Genomgång av ansvar, transporthandlingar, fordonsmärkning, samlastningsbestämmelser etc
 • Enligt MSBFS 2015, kap 1.3 samt fyller kravet på miljösäkring
 • Tidsåtgång 1 dag

Kranar & lyftredskap

 • Utbildningens syfte: Att reducera antalet olycksfall och tillbud i samband med använding av traverser och andra lyftanordningar
 • Målgrupp: Förare/lastkopplare av kranar och lyftreskap i industriell miljö
 • Innehåll: Krantyper/konstruktion, före, under och efter lyftet, kranteknik, regelverk och säkerhetsföreskrifter
 • Utbildning av förare enligt SS-ISO 9923-1, ISO 23853 samt AFS 2006:6
 • Tidsåtgång 2 dagar per elev

Mobila arbetsplattformar

 • Utbildning på mobila arbetsplattformar, så kallade skylift och saxplattform
 • Enligt SS-ISO 18878:2004 samt Liftläroplanen
 • Innehåll: Förarkrav, besiktning, instruktioner, trafikregler, kontroll av plattform, körövningar, säkerhetsutrustning etc
 • Tidsåtgång en dag

Övriga utbildningar

 • Fallskyddsutbildning för dig som behöver använda personlig fallskyddsutrustning inom bygg och industri
 • Utbildning för dig som hanterar gods med lastbilsburna kranar klass 1 och 2

Kontakta oss