Förvara och spara mer med skyttlar från Toyota Material Handling

Toyota Material Handling Europe lanserar nya skyttellösningar till den europeiska marknaden. De automatiserade pallbärarna Toyota Radioshuttle och Toyota Autoshuttle förflyttar sig i specialkonstruerade Toyota-ställage i hög hastighet, säkert och utan att skada gods. Dessa högdensitetslagringssystem kan använda upp till 80% av alla lagervolymer, vilket ökar lagringsutrymmet och förbättrar genomströmningen.

Med Autoshuttle i skyttelfamiljen utökas det gångfria lagerhanterings-erbjudandet från Toyota. Skyttlarna lagrar och hämtar varor på pallar upp till 1500 kg på ett snabbt, säkert och effektivt sätt. Den nyligen förbättrade Toyota Radioshuttle kan flytta pallar som väger upp till 1800 kg och finns tillgänglig med Toyotas flotthanteringssystem och litiumjonbatterier som varar mer än 16 timmar. Skyttlarna ökar produktiviteten och kostnadseffektiviteten, särskilt i dyra miljöer som fryshus.

 

Skyttlarna sparar tid och kostnader eftersom förare kommer att spendera mindre tid på att hantera pallar och truckar kan användas mer effektivt. Det är också ett flexibelt system som är kompatibelt med FIFO- och LIFO-arbetsflöde, perfekt för att fylla oanvänt utrymme eller för att skapa ett buffertlager över en plockningstunnel.

Framtida teknologi

Smart Logistics och Logiconomi ger dig lösningar som finns tillgängliga redan idag och som visar vår vision för framtiden.

Läs mer >

Autopilot transport

Automatiska truckar

Vårt sortiment av automatiska truckar och lastbärare erbjuder avancerade, flexibla lösningar för en mer effektiv och kostnadseffektiv godshantering. 

Automatiska truckar >>

Radioshuttle in a specialised racking

Halvautomatiska skyttlar

Intresserad av vår halvautomatiska lastbärare? En höghastighetslastbärare som arbetar kan styras med en fjärrkontroll.

Läs mer >

Ta bort allt