The Toyota Way - så arbetar vi

Hjärtat i Toyota-kulturen kommer från grundaren Sakichi Toyoda och har sedan dess följt med kontinuerligt över generationer. Att arbeta på Toyota innebär en förståelse och utnyttjande av denna kultur och dess föreskrifter som en guide och inspiration i det dagliga jobbet. Toyotas fem kärnvärden representerar kärnan i dessa föreskrifter.

Challenge

För att upprätthålla en långsiktig vision och möta alla utmaningar med det mod och den kreativitet som behövs för att förverkliga den visionen..

Kaizen

Ständig förbättring. Eftersom ingen process någonsin kan utföras perfekt, finns det alltid utrymme för förbättringar.

Genchi Genbutsu

"Gå och se" - gå till källan för att hitta fakta för att fatta rätt beslut, skapa konsensus och uppnå mål.

Respect

Toyota respekterar andra, gör sitt yttersta för att förstå andra, tar ansvar och gör sitt bästa för att bygga ömsesidigt förtroende.

Teamwork

Toyota stimulerar personlig och professionell tillväxt, delar möjligheter till utveckling och maximerar såväl den individuella prestationen som teamets prestation.

Kaizen ger varje medarbetare befogenhet att göra ändringar i sina roller vilket i sin tur ger förbättringar i företaget.

 

Toyota Lean Academy >>

True North - Mot den ultimata visionen

True North-konceptet innebär den ultimata synen och detta är vad vi på Toyota Lean Academy strävar efter när vi arbetar tillsammans med våra kunder. Utmana vad du borde hellre än vad du kan, är den viktigaste attityden när du följer den verkliga nordvisionen. TPS True North sammanfattas i de fyra nyckelelementen nedan:

  • Respekt och säkerhet för människor – sätt alltid säkerhet först, men engagera också all personal för att ständigt förbättra processer och organisationen - en "kaizen"-kultur.
  • Noll defekter - bekräfta kvaliteten i varje steg i processen för att säkerställa kundnöjdhet och för att undvika det avfall som är förknippat med att korrigera defekter.
  • Enstycksflöde, vid behov - "Just in Time" riktar sig till att varje produkt som tillverkas är efterfrågad av kund (extern eller intern), för att undvika slöseri med överproduktion och materialstagnation.
  • 100% adderat värde - lägg kundens upplevelse i centrum. Eliminera avfall och maximera värdet genom att kontinuerligt förbättra processerna för att lägga till verkligt värde till produkten, utan förseningar eller statiska komponenter.

Toyota Material Handling har definierat sin egen True North-vision för att vara "Zero Muda - ingen mer väntetid och slöseri genom ett sömlöst flöde av varor och data". Zero Muda-visionen utgör grunden till vår nya strategi "Kvalitet i allt vi gör", och sätter alltid kunden först och i centrum.

Muda är den japanska termen för slöseri, som kommer i många former, det värsta är överproduktion, allt från rörelse, lager, brister, överbehandling, transport och väntan. Toyota syftar till att eliminera muda i sin egen verksamhet, och även att arbeta med kunder för att uppnå liknande mål.

Ta bort allt