Regler för gaffelförlängningar

Vilka regler gäller för gaffelförlängningar?

Det finns två typer av gaffelförlängningar; öppen och stängd. I allmänhet är stängda gaffelförlängningar av en starkare konstruktion och är ofta gjorda för högre lastvikter än en öppen gaffelförlängning.

Gemensamt för båda typerna av gaffelförlängningar är att de är designade enligt ISO 13284-standarden.

Tyngdpunkten ska vara på den befintliga gaffeln på trucken. I förordet till ISO 13284 står det att en förlängningsgaffel är en bra ekonomisk lösning för att hantera längre gods. Det anges också att stängda förlängningar är att föredra framför den öppna lösningen. Den mest rekommenderade lösningen är att använda längre standardgafflar på trucken.

Standarden säger att öppna gaffelförlängningar (utan botten) inte ska användas vid hantering av last på gaffelspetsarna. Vid köp av nya gaffelförlängningar, se till att de har märkningen som visar att gaffeln uppfyller kraven i gällande standard. Måtten på gaffelförlängningarna och tillverkarens kod måste också finnas tillgängliga.

Lastkapacitet

En gaffelförlängning har normalt inte samma lastkapacitet som gafflarna som levereras med trucken. Till skillnad från befintliga gafflar på en truck finns det inget krav på att gaffelförlängningar ska kontrolleras vid årliga kontroller.

Men vi rekommenderar att gaffelförlängningar ingår i den dagliga tillsynen av trucken och skadade förlängningar måste bytas ut.

Standardgafflar på truckar ska kontrolleras genom att utföra regelbundna gaffeltester.

Gaffeltest

Kontrollera:

  • sprickor i gafflarna
  • gaffelbladens rakhet och vinkel
  • höjdskillnader
  • låsning
  • slitage av bladet
  • slitage av skänkel
  • slitage av fästklackar

Maximal längd på gaffelförlängningar

För att kunna montera gaffelförlängningar på befintliga gafflar måste dessa vara minst 750 mm långa.

Gaffelförlängningen måste stödjas av gaffeln över minst 60 % av dess totala längd.

Detta innebär att tyngdpunkten alltid kommer att ligga på underliggande (befintliga) gafflar om förlängningarna är rätt anpassade till den last som ska hanteras.

Om du hanterar laster utanför den underliggande gaffeln måste slutna gaffelförlängningar användas. Man måste också kontrollera att gafflarna klarar den last som ska hanteras. Detta görs på begäran och ska anges på truckens kapacitetsskylt.

Ta bort allt