För att hitta rätt vagn till din dragtruck måste du börja med ditt gods

Dragtruckar ger många fördelar för din verksamhet: de kan hantera olika laster på en gång, de är säkrare eftersom det är en gaffellös materialhanteringslösning och de finns i många olika storlekar. Att matcha rätt lastbärare med din specifika typ av last är nyckeln för en effektiv draglösning. Vi erbjuder ett sortiment av standardvagnar och även skräddarsydda vagnar. Vilken last behöver du flytta?
Ta bort allt