Normalt slitage - en guide

Toyota och BT-truckar och utrustning för materialhantering

Det är nu dags att återlämna er hyrestruck. Vi hoppas att ni har haft stor nytta av utrustningen under hyrestiden!

Trucken skall lämnas tillbaka i det skick man kan förvänta efter normalt slitage. För att förtydliga begreppet har vi tagit fram en guide som visar på vad som är att räkna som normalt slitage på en truck och vad som inte är normalt slitage. En servicetekniker kommer att besiktiga trucken på plats hos er innan maskinen lastas för återfärd. Servicetekniker följer ett protokoll och vi gör gärna besiktningen tillsammans med en representant från er. För att underlätta för chauffören som kommer och hämtar trucken ber vi även att ladda trucken så att trucken kan köras på lastbilen. Plocka även samman utrustningen som skall tillhöra trucken enligt hyresavtalet. Sätt på fraktsedeln på trucken och slutligen ställer ni fram godset så att det går smidigt att lasta.

Syftet med denna guide

Vi har tagit fram denna guide för att återlämning av hyrestruckar skall ske problemfritt. Guiden ger en bild över hur "normalt slitage" skall tolkas. När en truck lämnas tillbaka efter hyresavtalets upphörande, skall den återlämnas funktionsduglig och i ett skick som motsvarar "normalt slitage" (i enlighet med villkoren i avtalet).

Normalt slitage är förslitning orsakad av normal användning och drift. Ej normalt slitage är bl. a. skador som uppkommit genom påkörning, felaktig användning eller försumlighet. Guiden ger en tydlig bild över vad som anses med "normalt" slitage och vad som anses vara oacceptabla skador.

Syftet är undvika missförstånd och skapa utrymme för en bra diskussion om det skulle bli nödvändigt med reparationer vid återlämnandet. Vi har även lagt till en översikt om hur vi går tillväga när trucken skall återlämnas.

LADDA NED GUIDEN
Ta bort allt