En kundvägledning om normalt slitage och skador

Toyota och BT-truckar och utrustning för materialhantering

 

Syftet med denna guide

Vi har tagit fram denna guide för att återlämning av hyrestruckar skall ske problemfritt. Guiden ger en bild över hur "normalt slitage" skall tolkas. När en truck lämnas tillbaka efter hyresavtalets upphörande, skall den återlämnas funktionsduglig och i ett skick som motsvarar "normalt slitage" (i enlighet med villkoren i avtalet).

Normalt slitage är förslitning orsakad av normal användning och drift. Ej normalt slitage är bl. a. skador som uppkommit genom påkörning, felaktig användning eller försumlighet. Guiden ger en tydlig bild över vad som anses med "normalt" slitage och vad som anses vara oacceptabla skador.

Syftet är undvika missförstånd och skapa utrymme för en bra diskussion om det skulle bli nödvändigt med reparationer vid återlämnandet. Vi har även lagt till en översikt om hur vi går tillväga när trucken skall återlämnas.

LADDA NED GUIDEN
Ta bort allt