Automation Analysis

För att få ut maximal effekt vid automatisering av din materialhantering.

Materialhantering går mot högre grad av automation, där bl. a förarlösa truckar är en allt vanligare del av våra kunders verklighet. Det är dock inte alltid självklart hur ett flöde ska automatiseras, vilka flöden som är bäst lämpade eller hur en verksamhet kan anpassas för att underlätta automation.

Genom Automation Analysis vill vi råda bot på den osäkerheten och göra att våra kunder känner sig trygga i att den investering de gör i automationslösningar är det bästa alternativet sett till verksamhetens karaktär och investeringens återbetalningstid. De förstudier vi genomför går att dela in i tre olika grupper baserat på komplexitet:

Basic: djupare analys/simulering av ett definierat flöde pga. osäkerheter som är avgörande för business caset (tex. trafik eller ordersekvensiering)

Intermediate: utredning av en site som är i drift för att identifiera och djupanalysera lämpliga flöden.

Advanced: delaktighet i utredning av hur en nybyggnation kan förberedas och automatiseras på bästa sätt.

 

Kontakta oss
Ta bort allt