Fleet Control Tower

Vi ser till att du hela tiden har en optimal truckflotta, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Fleet Control Tower är vår helhetslösning där vi erbjuder dig som kund att köpa materialhantering som en funktion. Tjänsten innebär att vi har en dedikerad resurs med helhetsansvar över er truckflotta, som har i uppdrag att säkerställa att ni hela tiden ligger steget före och har rätt utrustning på rätt tid och rätt plats med 100% flexibilitet på alla standardtruckar.

Med vår tjänst betalar ni för rätt antal truckar och för den perioden ni behöver dem, vilket innebär att er kostnad för materialhantering tydligt följer era intäktsströmmar. Samtidigt ifrågasätter vi varje behov som uppstår och föreslår omdisponering/flytt av utrustning som redan är på plats.

Till detta kopplar vi våra driftsmöten där ständiga förbättringar diskuteras och KPI:er kopplade till kostnad, tillgänglighet och effektivitet redovisas. Den här tjänsten riktar sig framför allt till dig som har stora volymfluktuationer över året, är ett snabbväxande bolag eller helt enkelt vill fokusera mer på din kärnverksamhet och mindre på vilken utrustning som behövs för att hantera ditt material.

MÅL

  • Ökad tillgänglighet
  • Minskade kostnader för din materialhantering
  • Ökat fokus på din kärnverksamhet

PRODUKTPORTFÖLJ

  • Fleet Control Tower
Kontakta oss
Ta bort allt