Toyotas truckförarutbildningar & övriga kurser

Utbildning är en viktig investering; i säkerhet och produktivitet. Såväl ditt företag som dina anställda har allt att vinna på rätt utbildning. Toyota erbjuder en bredd av viktiga utbildningar utöver grundutbildning för truckförare.

Truckförarutbildning A, B, C, D

Toyotas truckförarutbildning följer TLP 10, riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter. Tidsåtgången beror på trucktyp och elevens förkunskaper. Vi genomför grundutbildning, påbyggnadsutbildning och repetitionsutbildning. Vi genomför utbildning på ert företag. Om du har enstaka elever erbjuder vi schemalagda utbildningar i våra lokaler.

 

"Får man köra truck utan truckkort?"  - läs mer om vad som gäller här>>

Anmäl dig här

Repetition och fördjupad praktik på truck

Teoretisk repetitionsutbildning

 • Med fokus på säkerhet och daglig tillsyn
 • För att bibehålla säker och effektiv truckhantering
 • Tidsåtgång 1 dag

Fördjupad praktik på truck

 • Effektivare utnyttjande av truckarna
 • Tips och knep kring specialfunktioner
 • Bli bättre och säkrare förare med sänkta kostnader som följd
 • Fördjupad praktik på truck kombineras med fördel tillsammans med förarseminarium

Anmäl dig här
toyota truckar ratt

Körkort eller körtillstånd för att köra truck?

Har du B-körkort eller moppekörkort och måste köra truck på jobbet? Tyvärr räcker inte ditt körkort för det. Du behöver även ha ett utbildningsintyg (truckkort) och ett körtillstånd från din arbetsgivare.

ADR-hantering av farligt gods

 • Truckförare som lastar och lossar farligt gods ska vara utbildade enligt lag 2006:263
 • Säker hantering och hur agera i händelse av olycka
 • Genomgång av ansvar, transporthandlingar, fordonsmärkning, samlastningsbestämmelser etc
 • Enligt MSBFS 2015, kap 1.3 samt fyller kravet på miljösäkring
 • Tidsåtgång 1 dag

Anmäl dig här

Kranar & lyftredskap

 • Utbildningens syfte: Att reducera antalet olycksfall och tillbud i samband med använding av traverser och andra lyftanordningar
 • Målgrupp: Förare/lastkopplare av kranar och lyftreskap i industriell miljö
 • Innehåll: Krantyper/konstruktion, före, under och efter lyftet, kranteknik, regelverk och säkerhetsföreskrifter
 • Utbildning av förare enligt SS-ISO 9923-1, ISO 23853 samt AFS 2006:6
 • Tidsåtgång 2 dagar per elev

Anmäl dig här

Mobila arbetsplattformar

 • Utbildning på mobila arbetsplattformar, så kallade skylift och saxplattform
 • Enligt SS-ISO 18878:2004 samt Liftläroplanen
 • Innehåll: Förarkrav, besiktning, instruktioner, trafikregler, kontroll av plattform, körövningar, säkerhetsutrustning etc
 • Tidsåtgång 1 dag

Anmäl dig här

Övriga utbildningar

 • Fallskyddsutbildning för dig som behöver använda personlig fallskyddsutrustning inom bygg och industri
 • Utbildning för dig som hanterar gods med lastbilsburna kranar klass 1 och 2

Kontakta oss
Köra truck på väg

Kör ni truck på inhägnat område eller på allmän väg?

Är ert "inhägnade område" egentligen en väg där vanliga trafikregler gäller? Var noga med vilka regler som gäller på din arbetsplats.

Ta bort allt