Håll dig uppdaterad om risk- och säkerhetshantering

Använd de smarta funktionerna i I_Site-applikationen för att kontrollera dina truckar, undvika kostsamma skador och för att förbättra din proaktiva riskhantering.

Truckhastighet

När kollisioner inträffar är truckens hastighet ofta en avgörande faktor. Förhindra risker och farliga arbetssituationer i ditt lager genom att använda I_Site för att kontrollera driften av dina truckar.
 

Krockövervakning håller ner kostnaderna

En kollision behöver inte bara skada förare och andra som arbetar i lagret, utan också orsaka skador på dina truckar, utrustning, ställage och varor/gods. Genom att dina uppkopplade maskiner är utrustade med krocksensorer får du en fullständig översikt över antalet registrerade kollisioner, när de hände, med vilken hastighet och slutligen - varför de hände. På detta sätt kan du definiera grundorsaken till problemet och förhindra att liknande situationer inträffar i framtiden. Omedelbart efter en kollision kan du se till att en truck saktar ner till kryphastighet och inte kommer att köras i full hastighet förrän den har kontrollerats och återställts av en behörig person. Om händelsen är mer allvarlig kan du låsa trucken helt.

  

Ett steg före tack vare daglig tillsyn och säkerhetsrutiner

Med I_Site håller du lättare koll på dina truckförare och vilken typ av truckar de har rätt att köra.  För att förebygga olyckor och för att säkerställa att dina smarta uppkopplade truckar är i bra skick, hjälper I_Site dig och dina förare att utföra daglig tillsyn på trucken, innan trucken används. 

 

Effektiv överblick, från vilken plats som helst

Att hålla koll på flera olika platser, är inte alltid lätt. Särskilt om du är långt borta. Oavsett var du befinner dig, måste du fortfarande ha kontroll och möjligheten att kunna agera, så fort som möjligt om en incident inträffar. Som tur är finns I_Site som mobilapplikation, vilket möjliggör att du omedelbart kan bli informerad om någonting händer med dina truckar, och att du direkt har möjligheten att vidta åtgärder om det är nödvändigt. 

Paketet som passar dig bäst: I_Site Explorer

Tillbaka till startsidan för I_Site >>

Join the I_Site Team challenge!

Why not let your strive for increased safety also drive staff engagement and team spirit? Let's get started.

Combine the Toyota I_Site application with rewarding gamification

We have developed a game based on the telematics generated from your I_Site safety data. When starting the Team Challenge on your I_Site application, forklift drivers and other team members can compete to create a safer work environment. The challenge involves drivers and encourages them to do better – together.

The Team Challenge is set up with 2-10 teams of 5-25 participants and one team leader in each team. The competition lasts for 1-9 weeks and begins with a start-up session with all the Team Challenge participants present. The teams then challenge each other while working as usual. Scores, feedback, and reports are continuously supplied on a weekly basis, keeping everyone up to date on their team's progress.

Together the teams and the entire staff will benefit from a reduced risk of injuries, shocks, and damage, as well as safer driving behaviour and improved team spirit. So for keeping up the good work, don't forget to reward the winners!

Read more and sign up for the I_Site Team Challenge!

Läs mer om VELUX centrallager

Som världens största tillverkare av takfönster skapar VELUX en bättre levnadsstandard och livskvalitet under hustaket. I_Site hjälper dem i arbetet med detta.

Velux kundcase >

Danske Fragtmænd förbättrar produktiviteten och säkerheten tackvare I_Site

Danske Fragtmaends terminal i Taulov har introducerat I_Site, som ger dem en fullständig överblick över terminalens alla 42 truckar.

Danske Fragtmaend kundcase >

Toyota levererar åt Natures Menu

Natures Menu fick en komplett logistiklösning från Toyota för att lagerhålla deras frysta husdjursmat. Den nya lösningen i deras fryslager gör det möjligt att lagra nästan 1000 pallar.

Natures Menu kundcase >

Ecochem valde ställage- och shuffelsystem

Ecochem International tillverkar brandhämmande tillsatser baserade på miljövänliga kemikalier i sin nya fabrik i Willebroek. Ecochem valde inte bara Toyotas truckar, utan också ställage- och shuffelsystem.

Kundcase Ecochem >

Ta bort allt