Utmana förarna med ett givande tävlingsmoment och öka säkerheten

Utmana förarna med ett givande tävlingsmoment och öka säkerheten

I_Site

Mer än bara Fleet Management.

I_Site är en tjänst för uppföljning och styrning av din materialhanteringsverksamhet. Genom att erbjuda transparens och kontroll, utgör I_Site navet vid ditt kontinuerliga förbättringsarbete.

I_Site är i drift på tiotusentals enheter globalt. Systemet kan installeras och användas på alla truckfabrikat, men även annan utrustning. Med I_Site tar du kontroll över din verksamhetsutveckling.

Euro

Kostnadskontroll

Du kan hantera dina driftskostnader, användning av dina truckar och skadekostnader.

Icon of a calendar

Produktivitet

Du kan enkelt analysera dina rapporter för att optimera din verksamhet.

Icon of a stop sign

Hälsa och säkerhet

I_Site bidrar till höjd säkerhet och förebygger risker.

Icon of a tree growing in a hand

Miljö

Du kan optimera användningen av dina truckar och batterier såväl som deras livstid.

I_Site erbjuder ett flertal funktioner

 • Behörighetsstyrning, förare och maskin.
 • Förarprofiler med olika maskinegenskaper.
 • Körtillstånd, från- och tilldatum.
 • Låst maskinbehörighet vid utgånget körtillstånd.
 • Nyttjandeuppföljning, maskin och förare.
 • Krockregistrering i tre nivåer, maskin och förare.
 • Låsning vid hög krock, reglerad upplåsning.
 • Daglig tillsyn, egna frågor, individuellt per maskin.
 • Låsning vid underkänd daglig tillsyn, reglerad upplåsning.
 • Mer mera....

Kontakta oss för mer information
Man håller en smartphone med Toyota I_Site

Och egenskaper som:

 • Maskininloggning med PIN-koder eller befintliga passerkort/-taggar.
 • Säker datahantering i enlighet med GDPR.
 • Individuella användarkonton och behörigheter.
 • Systemtillgång dygnet runt, året om, via webbportal och mobilapp.
 • Stabil kommunikation via mobilnätet, även i svår miljö.
 • Inget behov av lokal IT-installation.

Kontakta oss om I_Site

Alla förfrågningar behandlas såklart konfidentiellt i enlighet med vår Privacy Policy.

I_Site förbättrar din verksamhet

Läs mer

Läs mer om Fleet Management

Vad är ett Fleet Management-system och hur funkar det?

Läs mer >

Smarta truckar

Upptäck fördelarna med våra Smarta truckar. 

Läs mer >

Autopilot transport

Automatiska truckar

Vårt sortiment av automatiska truckar och lastbärare erbjuder avancerade, flexibla lösningar för en mer effektiv och kostnadseffektiv godshantering. 

Läs mer >

Framtida teknologi

Smart Logistics och Logiconomi ger dig lösningar som finns tillgängliga redan idag och som visar vår vision för framtiden.

Läs mer >

Ta bort allt