I_Site - Få överblick över din truckflotta

För att möta dagens utmaningar inom logistikbranschen, måste du vara effektiv och flexibel för att möta ständiga förändringar och för att hålla dig konkurrenskraftig. I_Site fleet management från Toyota använder onlinedata från dina smarta Toyota truckar för att mäta, analysera och maximera prestandan för varje ansluten truck. Genom att ta kontroll över hela truckflottan kan du stärka din lönsamhet på lång sikt. Upptäck mer:
Ta bort allt