Team Challenge - I_Site

Är du en lagerchef och brottas med truckrelaterade tillbud eller skador på gods och utrustning? Ett fleet management-system är en bra början mot att optimera din säkerhet, men för att maximera fördelarna och därmed minska antalet olyckor och skador, behöver även era truckförare vara aktivt bidragande.

Utmana förarna med ett givande tävlingsmoment och öka säkerheten

Kombinera Toyota I_Site med ett spel

För att öka engagemanget från truckförarna har vi utvecklat ett spel baserat på den säkerhetsdata som går att hämta ur I_Site, med syftet att få förarna att tävla om att uppnå en säkrare arbetsmiljö. Vill ni involvera förarna mer i den dagliga driften och skapa en bättre lagkänsla? Om era truckar är uppkopplade med hjälp av I_Site kan Team Challenge enkelt konfigureras.

Enkel uppföljning med Team Challenge säkerhetsrapporter

Genom Team Challenge kan ni få en överblick av både de individuella resultaten liksom hur olika lag presterar. Lagen tävlar mot varandra för att uppnå högsta poäng baserat på säkerhetsdata hämtat från I_Site. Varje vecka får deltagarna ett individuellt resultat samt ett lagresultat som delas med alla tävlande. Lagledaren har möjlighet att se alla förares individuella resultat. Rapporten skickas till er varje vecka direkt från Toyotas projektledare, som även kan svara på eventuella frågor under resan.

Är Team Challenge något för ert företag?

Toyota I_Site är ett kraftfullt fleet management-system med syfte att utforska och realisera förbättringar inom flera viktiga områden, oavsett om ni är ute efter kostnadsreduktion, ökad nyttjandegrad, behörighetsstyrning, förarinställningar, förbättrad miljöpåverkan eller ökad säkerhet på er arbetsplats. Om ni kan känna igen er i nedanstående påståenden kan ni köra Team Challenge på er site:

 • Ni har implementerat I_Site i er verksamhet
 • Ni vill öka er säkerhet
 • Ni vill minska era skador på gods, utrustning och inventarier
 • Ni vill bygga en bra laganda hos era truckförare

Hur fungerar det?

Konfiguration

 • 2-10 lag
 • 5-25 deltagare per lag
 • 1 lagledare per lag
 • Startdatum samt längd (1-9 veckor)
 • Deltagande truckmodeller

Uppstart

 • Leds av Toyotas projektledare
 • Alla deltagare närvarar
 • Förklaring av upplägg och regler
 • Frågor

Tävling

 • Lagen och förararana tävlar mot varandra samtidigt som de arbetar som vanligt
 • Veckovis individuell feedback (mellan lagledare och förare)
 • Veckovis uppdaterad resultatlista mellan lagen

Utfall

 • Minskning av skador och krockar
 • Förbättrad laganda
 • Säkrare körbeteende
 • Minskad kostnad för skadat gods och utrustning
 • Glöm inte heller att ge pris till vinnarna!

Avkastning (ROI)

Kostnaden för tävlingen offereras efter diskussion om upplägg och omfattning, men ligger i sin helhet utanför ordinarie kostnad för I_Site-abonnemang. Vinsten av ett förändrat körbeteende är nästan alltid så hög att investeringen återbetalar sig snabbt då bara en marginell förbättring har stor påverkan på kostnaderna:

 • Skadekostnader (s.k. kundskador) ligger ofta på 5-15% av truckens driftkostnad
 • En genomsnittlig förare orsakar skador på trucken för 500 – 1 000 kr per månad
 • Kostnaden för skador på gods, ställage och andra inventarier är upp till 10 ggr kostnaden för skador på trucken

Utöver ovanstående tillkommer kostnaden kopplad till frånvaro pga. olyckor, personalomsättning, etc.

Anmäl ditt intresse för Team Challenge nu!

Ta bort allt