Smart Logistics

Uppkopplade truckar för förbättrad kontroll över din verksamhet

 • Lagertruckar som beställts från oktober 2018 är Smarta truckar
 • Integrerad telematikhårdvara som standard
 • Gör det enkelt att uppgradera till I_Site
Smarta truckar

Framtidens logistik baserad på AI

Lean logistik och ett kontinuerligt flöde är en utmaning nu, och kommer fortsätta vara så i framtiden. Vår lösning? Ett samarbete mellan truckar, tack vare artificiell intelligens, vilket skickar rätt truck till rätt ställe vid rätt tidpunkt. Resultatet är en maximalt värdeadderad verksamhet med extrem optimering och noll bortfall i energi, tid och utrymme.

Logiconomi enligt Toyota

 • Arbeta med logistik enligt lean
 • Arbeta med våra intressenter enligt de senaste trenderna
 • Ge svar
 • Full servicehistorik

Enligt vårt sätt att arbeta med Logiconomi, ställer vi frågor och söker de rätta svaren – arbetar med kunder och andra framåttänkande företag för att identifiera framtida behov och utveckla produkter och tjänster som uppfyller dessa krav.

I_Site - framtidens Fleet management

 • Övervaka prestanda hos truckar och förare
 • Förbättra säkerheten
 • Reducera kostnader

Vårt tillvägagångssätt för att göra din materialhantering säkrare och mer effektiv. Toyotas truckar är anslutna med Toyota I_Site-teknologi, vilket skapar smarta truckar som ger dig insikt i hanteringen av din verksamhet på det mest effektiva sättet.

I_Site

Framtidens energilösningar

 • Ett brett utbud av "leana" elektriska och förbränningsmotorer
 • Litiumjon: det största utbudet av energieffektiva truckar på marknaden

Nya förbränningsmotorer är upp till 49 % mer energieffektiva. Litiumjon-batterier reducerar energiförbrukningen med upp till 30 % och har en livscykel som är 3 gånger längre.

Automation

Kom igång med enkel automation

Automatisering av din verksamhet är nu enkel och kostnadseffektiv tack vare Autopilot TAE050, den nya automatiskt styrda vagnen från Toyota Material Handling. Denna gaffelfria lösning är enkel att installera genom att den följer rutten hos ett magnetiskt band på marken och kommandon från golvmarkörer.

Ladda ner broschyr för TAE050
Automatiska truckar i fabrik

Gå över till helt automatiserade lösningar

Är du redo att ta nästa steg i att delvis eller helt automatisera ditt lager? Vi har ett imponerande register över framgångsrika installationer både i Sverige och andra delar i Europa. Vårt svenska team arbetar tätt med vårt europabolags logistics solutions-center i Lindholmen i Göteborg, automationens hjärta i Europa.

Automation

Uppkopplade lösningar

T-One - vår mjukvara för automation

 • Intelligent automationsprogramvara
 • Optimera - Navigera - Utför
 • In-house utvecklad

T-ONE installeras som ett integrationslager som kommunicerar med Toyota Autopilot och automatiserade styrda truckar (AGV) och din befintliga infrastruktur som lagerhanteringssystem, godsidentifiering och annan materialhanteringsutrustning. Den intelligenta mjukvaran erbjuder operativ robust prestanda och optimerar lagerresursutnyttjandet. Ger dig flexibilitet, jämn integration och ett kontinuerligt flöde av dina operationer.

SMARTA TRUCKAR

Navigation solutions

För att förbättra effektivitet och säkerhet kan vi införa RFID-teknologi i ditt lager som gör att kommandon kan skickas till dina truckar. Detta är mycket användbart på olika nivåer av automation där information om miljön kan skickas till de automatiska truckarna. Navigation solutions handlar främst om kommunikationen mellan ditt lager och trucken, såsom indikeringen av slutet av ställaget eller en plats inom gången.

Kontakta oss

Läs mer

I_Site ansluter din maskinpark.

I_Site Fleet Management

I_Site kopplar upp din maskinpark, samlar in data, ger dig en översikt över vad som händer och talar om hur du kan optimera din verksamhet.

I_Site Fleet Management >>

Toyota SAS - System för Aktiv Säkerhet

Unikt för Toyotas gaffeltruckar är det patenterade SAS-systemet. Detta dynamiska system består av tio sensorer, tre styrenheter och en kontrollenhet.

System för aktiv säkerhet

Autopilot transport

Automatiska truckar

Vårt sortiment av automatiska truckar och lastbärare erbjuder avancerade, flexibla lösningar för en mer effektiv och kostnadseffektiv godshantering. 

Automatiska truckar >>

Människor och truckar

Vår syn på hållbar utveckling

Genom vårt eget arbete med hållbar utveckling lär vi oss hur vi genom våra produkter och tjänster kan maximera säkerhet, minimera miljöpåverkan och optimera affärsprocesserna även för våra kunder.

Hållbar utveckling

Ta bort allt