GDPR

När du använder någon av våra tjänster eller produkter ger du ett samtycke där du accepterar vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vad som sparas och vad syftet är med att spara uppgifterna kan du läsa mer om under respektive tjänst nedan.

Osäker på GDPR? Gå Toyotas GDPR-skola! Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4

Eport

ePort är den tjänst som tar hand om vår egen kursadministration. I tjänsten schemalägger vi kurserna, skickar orderbekräftelser, betygsätter elever, skriver ut intyg och har kontroll över de kompetenser som finns registrerade. ePort är en molnbaserad tjänst vilket betyder att alla i vår organisation med behörighet och personlig inloggning kommer åt aktuell information samtidigt och att uppdatering sker i realtid. Back-up av data är garanterad.

Vilka personuppgifter sparas?

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kompetenser och utbildningstillfälle.

Syftet med att spara personuppgifter

Syftet med att lagra personuppgifter i ePort är att upprätta och tillhandahålla en kompetensdatabas vars innehåll ej är känsliga persondata. Kompetensdatabasen krävs för att kunna uppfylla tjänstens syfte som är att vi som användare ska kunna schemalägga, skicka orderbekräftelser, betygsätta elever, skriva ut intyg och ha kontroll över de kompetenser som finns registrerade. Person som förs in i registret behöver alltid ha lämnat sitt samtycke för att bli registrerad.

Logga in på eport courseadmin

Courseadmin

Courseadmin är en tjänst där du som kund kan administrera Toyota eTruck samt ha möjlighet att föra ett elevregister. Courseadmin är en avskalad version av ePort som främst används för administration av vår webbaserade truckutbildning, Toyota eTruck.

Vilka personuppgifter sparas?

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kompetenser och utbildningstillfälle.

Syftet med att spara personuppgifter

Syftet med att lagra personuppgifterna är att kunna administrera Toyota eTruck samt att upprätta och tillhandahålla ett elevregister.

eTruck

Toyota eTruck är en internetbaserad truckutbildning som innehåller storytelling, fördjupande faktagenomgångar, övningsuppgifter och slutprov – allt för att eleven ska få den kompletta inlärningen. Utbildningen kan genomföras på desktop, laptop eller surfplatta. Instruktören får en god översikt genom att elevens resultat kan följas online, och därmed kan stöd också sättas in vid rätt tid och på rätt sätt.

Vilka personuppgifter sparas?

Inga personuppgifter lagras i Toyota eTruck. Namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer behandlas under aktiv session. Personuppuppgifterna lagras i vårt fall i ePort eller i kundens fall i Courseadmin.

Syftet med att spara personuppgifter

Syftet med att behandla personuppgifter är att säkerställa elevens kompetensutveckling. Eleven ger sitt samtycke av behandling i samband med inloggning.

Logga in på etruck

Instruktörssidorna

Om du som instruktör har prenumerationsavtal kan du genom instruktörssidorna ta del av de dokument och material du har avtal för. Tjänsten är tillgänglig dygnet- och året runt och material och dokument är alltid av den senaste versionen.

Vilka personuppgifter sparas?

Namn och e-postadress för behörig till tjänsten.

Syftet med att spara personuppgifter

Syftet med att lagra personuppgifter till instruktörssidorna är att fullfölja tjänstens funktion och villkor.

Logga in på instruktörssidorna

Intygsregistrering

Via vår hemsida kan du som instruktör nå tjänsten intygsregistrering, vilket innebär att du kan skriva ut intyg och registrera dina elever hos oss efter avslutad kurs.

Vilka personuppgifter sparas?

Namn och e-postadress för behörig till tjänsten. I tjänsten intygsregistrering skriver instruktören själv in uppgifterna som ska registreras i kompetensregistret och skrivas ut. Uppgifterna lagras därefter hos oss i ePort.

Syftet med att spara personuppgifter

Syftet med att lagra personuppgifter till tjänsten intygsregistrering är att fullfölja tjänstens funktion och villkor.

Logga in på intygsregistrering

Kursbokning

Här kan både du som elev och instruktör boka den kurs du önskar. Du ser enkelt vilken kurstyp det är samt när och var kursen äger rum. Har du frågor mejla till: forarutbildning@se.toyota-industries.eu

Vilka personuppgifter sparas?

Namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Syftet med att spara personuppgifter

Syfte med att spara personuppgifterna är att kunna administrera den bokade kursen och i och med det kunna skicka kallelse samt sms-påminnelse. Personer som förs in i registret behöver alltid ha lämnat sitt samtycke innan de registreras

Hitta kurs

Tappat intyg

Om du har genomfört en utbildning via oss eller via interninstruktör som har registrerat dig i vårt kompetensregister och du har tappat ditt kompetensintyg, kan du enkelt och smidigt få ett nytt via vår hemsida. För att få ett nytt intyg behöver du fylla i en rad uppgifter som gör att vi kan säkerställa att du är du. När du gjort detta ser vår administration till att du snabbt och smidigt får ett nytt intyg.

Vilka personuppgifter sparas?

De uppgifter som den sökande fyller i och som sparas är: namn, personnummer, e-postadress, telefon och adress. Uppgifterna som den sökande fyller i matchas mot vårt kompetensregister för att få fram rätt kompetenser till intyget. Lämnade uppgifter uppdateras och sparas i ePort. Om du inte finns i vårt kompetensregister raderas de inskickade uppgifter direkt.

Syftet med att spara personuppgifter

Anledningen till att personuppgifterna sparas är att vår administration ska kunna tillhandahålla tappat förarintyg.

Ansök om nytt intyg
Ta bort allt