Instruktörsutbildningar

Truckinstruktörsutbildning

Utbildningen passar utmärkt för dig som själv vill kunna utbilda truckförare internt på ett företag. Fördelarna med en intern instruktör är bl.a. att det ger minsta möjliga driftstörning under utbildningarna och maximal anpassning efter det egna företagets förutsättningar.

Kursen ger den pedagogiska kompetens som behövs för att utbilda truckförare utifrån läroplanen TLP10 (fastställd av arbetsmarknadens parter) och täcker framför allt in alla truckar som ingår i A- och B-utbildning.

Den som gått instruktörskursen har – efter arbetsgivarens godkännande – rätt att utbilda truckförare på det egna företaget.

Kontakta oss

Kran- och traversinstruktörsutbildning

En utbildning för de företag som vill utnyttja fördelarna med att ha en egen instruktör. Med en egen instruktör för industrikranar kan företag utnyttja fördelarna med att själva utbilda sina kranförare och lastkopplare. Det betyder till exempel att företaget kan lägga in kurstillfällena där de ger minsta möjliga driftstörning och anpassa utbildningen maximalt till de interna kraven.

Kursen uppfyller med marginal kraven som ställs i aktuella internationella standarder, översatt till de svenska SS-ISO 9926–1 och SS-ISO 23853. Det ger en garanti för en kvalitativ utbildning.

Den som gått instruktörskursen har – efter arbetsgivarens godkännande – rätt att utbilda kranförare på det egna företaget.

Kurser & datum

Liftinstruktörsutbildning

Utbildning för dig som skall arbeta som instruktör på lift/mobila arbetsplattformar. Utbildningen är inte knuten till någon speciell bransch, utan är anpassad för att kunna användas vid alla grund- och repetitionsutbildningar på liftar.

Utbildningen följer de internationella Standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP och ger de faktakunskaper och den kompetens som behövs för att utbilda liftanvändare.

Den som gått instruktörskursen har – efter arbetsgivarens godkännande – rätt att utbilda liftförare på det egna företaget.

Kurser & Datum

Fallskyddsinstruktörsutbildning

En kurs för de företag som vill utnyttja fördelarna med att ha en egen instruktör för fallskyddsutbildning – ett upplägg som ger stor frihet i kursplaneringen. Utbildningen ger faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att utbilda inom fallskydd.

Kursen innehåller allt du måste veta om lagar och bestämmelser, hur man använder utbildningsmaterialet på rätt sätt, grundlära om fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar samt räddningssystem. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning.

Kurser & Datum
Ta bort allt