Körtillstånd

Körtillstånd är arbetsgivarens utfärdade tillstånd som ger föraren rätt att köra truck.

Bristande körtillstånd kan orsaka sanktionsavgift

  • Körtillståndet ska vara skriftligt och personligt
  • Körtillståndet ska upplysa om trucktyper och arbetsuppgifter
  • Risk för sanktionsavgift på 15 000 - 150 000 kronor vid bristande körtillstånd

Läs mer om tillstånd att köra truck i AFS 2006:5 "Användning av truckar" 19§.
Föreskriften kan beställas eller laddas ner på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Toyotas digitala körtillstånd

  • Toyotas körtillstånd omfattar truckar, kranar och liftar
  • Om föraren är inhyrd ska körtillståndet utfärdas av inhyraren
  • Toyotas körtillstånd kan skrivas ut och sparas digitalt
Körtillstånd - egen truckförare
Ta bort allt