Större uppdatering av eTruck - Viktig information

Den 29:e november kommer eTruck att uppgraderas med ny frågemodul och flyttas till en ny server. Det är viktigt att du som instruktör är medveten om hur detta kan påverka dig och dina kursdeltagare. Denna flytt kräver att vi gör eTruck otillgängligt under en period så att vi kan synkronisera databaser och praktiskt hantera flytten.

VIKTIGT! Det vi gör är att lyfta ut den gamla frågemodulen och sätta in en ny, vilket påverkar samtliga frågor i eTruck. Eftersom vi adderar ett stort antal frågor är det inte ett rakt byte mellan den nya och gamla modulen. Om någon är inne och kör eTruck med samma lösenord både före och efter uppgraderingen kommer därför de resultat personen fått före uppgraderingen att gå förlorade. Lösenord där kursen slutförts före den 29:e november kommer dock att visa resultaten enligt det gamla utseendet även efter detta datum. Förlorade resultat för övningsuppgifter och slutprov blir alltså endast aktuellt för kursdeltagare som startat före och avslutar efter den 29:e november. eTruck kommer att fungera som vanligt i övrigt hur ni än väljer att lägga upp era kurser.

Vår rekommendation är att ni försöker slutföra de som arbetar med teori i eTruck senast den 28:e november för dem som ska ha sin praktiska utbildning i månadsskiftet och att ni råder dem som ska sin praktiska utbildning någon vecka in i december att de väntar med att starta eTruck till efter den 29:e november.

Den nya designen gör att det blir lättare för kursdeltagaren att se vilka frågor de har och inte har svarat på. I slutprovet kan de även få upp en meny som gör att de direkt kan hoppa till en viss fråga. Ordningen på frågorna kommer dessutom att slumpas och vi har dessutom byggt ut vårt frågebibliotek, så alla frågor finns nu i fyra varianter. Vilken variant av en viss fråga en person får, slumpas också.

För er instruktörer kommer det även att innebära lite förändringar. Slutprovet kommer presentera frågorna i den ordning som eleverna har svarat på dem, så det blir inte lika förutsägbart vilken fråga som kommer när och var. Designen har även ändrats något. Ni kommer dock fortsatt se var kursdeltagaren har svarat rätt eller fel och vilket som är det rätta svaret.

Som med alla nya funktioner kan det givetvis vara så att det visar sig en bugg här eller där, eller att vi har formulerat oss olyckligt någonstans. Kontakta oss gärna med synpunkter och förbättringsförslag.

Vid frågor eller funderingar, maila vår support på support@eport.se.

Ta bort allt