CSR

CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om företags samhällsansvar. För oss som företag är det viktigt att stå för något mer än att bara vara ett affärsdrivande företag. Vi anser att vi kan och bör bidra till ett bättre samhälle. Här nedanför kan du se vilka projekt inom CSR som vi är med och sponsrar.

Socialt ansvar

Sponsring av Spånga Baskets integrationsprojekt i Tensta

Målet med projektet är att säkra och utveckla basketverksamheten för flickor och pojkar i Tensta så att basketen blir en viktig och värdefull del i dessa barns och ungdomars fritid samt bidrar till integrationen. Projektet vänder sig till flickor och pojkar från årskurs 1 till årskurs 4 i Tensta. 

Fakta om projektet

Projektet mellan Spånga Basket och Tensta Basket startade 2017 som ett integrationsprojekt inom basket, som en inkluderande sport som ser mångfald som en styrka. Under projektets gång har antal barn och ungdomar i projektet ökat från 140 till 400 och man har idag 17 ordinarie träningsgrupper i fyra skolor i Tenstaområdet, i nordvästra Stockholm. Träningen sker i anslutning till skolan, under fritidstid.

Inom verksamheten satsas även på ledarutveckling för att skapa bra förebilder och ge såväl utbildade coacher, domare och ungdomar en känsla av samhörighet. Flera av de coacher och domare som utbildas genom projektets verksamhet har kommit till Sverige som ensamkommande flyktningar, bor i Tensta och har stark förankring till bostadsområdet.

Cancerfonden

Vi är Cancerfondens företagsvän. I oktober 2019 skänkte vi en summa pengar per såld truck till Cancerfonden. 

Röda Korset

Sponsring av truckar.  

UNHCR

Vi har bidragit med truckar till olika insatser, koordinerade av UNHCR Sverige. 

Hållbar utveckling

Läs mer om hur vi arbetar med hållbar utveckling. 

Läs mer >

Ta bort allt