Vi skyddar dina personuppgifter

Den 25 maj 2018, träder den nya dataskyddsförordningen GDPR ikraft inom EU. Här på Toyota Material Handling arbetar vi som bäst med våra förberedelser för det nya juridiska landskapet på personuppgiftsområdet.

 

Vårt arbete med GDPR-förberedelser har två huvudsyften. Det första huvudsyftet är att de uppkopplade logistiklösningar och tjänster som vi levererar till våra kunder kombinerar den tekniska utvecklingen med en hög nivå av integritetsskydd. Det andra huvudsyftet är vår strävan att våra medarbetare ska känna en trygghet i att deras personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och med tillbörlig respekt för deras privatliv.

Respekt för den personliga integriteten och efterlevnad av dataskyddsregler i de samhällen vi bedriver verksamhet i är två centrala byggstenar i den värdegrund som bygger Toyota Material Handling. Detta är ett förhållningssätt som är uttryckligen fastslagit i vår uppförandekod. Genom principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard uppmuntrar GDPR företag till att arbete med GDPR som ett sätt att göra affärer snarare än en fast checklista att bocka av aktiviteter ifrån. Detta sätt att arbeta kommer naturligt för oss på Toyota Material Handling eftersom en av våra centrala värderingar är att ständigt förbättra vårt arbete (Kaizen).

GDPR-efterlevnad kommer att koordineras och övervakas av vår dataskyddsorganisation på koncernnivå. Hör gärna av er till info@se.toyota-industries.eu om det är något som ni undrar över när det gäller vårt arbete med dataskyddsfrågor.

 

--------------------------------------------------------------

 

Hur hanterar vi inom Toyota Material Handling dina kontaktuppgifter?

Communicating with you as a representative of your employer (our Customer) mean that we are processing your contact details (personal data) and as of 25 May 2018 the new EU General Data Protection Regulation 2016/679 (“the GDPR”), will come into effect and impact our communications with you. With this in mind this email is meant to assure you that all processing is done in accordance with applicable data protection laws, particularly the GDPR.

We only use information about you that is necessary in order to facilitate ongoing contacts between us and you for the purposes of our business relationship with your employer. Typically, we would have information about your name and contact details such as e-mail address and telephone number. We will not obtain or otherwise keep information that could be seen to be sensitive. The information may be shared between companies within Toyota Material Handling Europe, but only if needed due to our business relationship. We will delete the information about you when it is redundant and no longer needed.  

We will only use the information about you for purposes that are routine within our business relationship with your employer, such as regular contacts in respect of our products or services, including information and marketing communication, as well as invitations to certain events or general information about Toyota Material Handling.

If you have any questions about how we process your personal data, please feel free to contact us at TMHSE.Info@se.toyota-industries.eu. In any event, you have a right to require us to correct data that is inaccurate, or to delete data that is not needed, and you may also say no to receiving information or marketing material by e-mail or other means.

Should you not want to receive further communication from us, please contact us at TMHSE.Info@se.toyota-industries.eu

Presskontakt

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259
M: +46 (0)72 701 1577

Ta bort allt