Jula satsar på AGV-system tillsammans med Toyota

Jula satsar på AGV-system tillsammans med Toyota

Jula siktar högre och satsar på autonoma truckar till centrallagret i Skara. Satsningen, som har utvecklats tillsammans med Toyota, ska effektivisera arbetet med Julas logistik.

Som en del av Julas fortsatta utveckling och för att säkra logistiken i framtiden har Jula ingått ett avtal med Toyota Material Handling gällande AGV(Automatically Guided Vehicles) för Julas centrallager. De förarlösa truckarna ska utföra transportuppdrag i den delen av Julas centrallager som består av mobila pallställ och som totalt innehåller 190 000 pallplatser. Lösningen kommer effektivisera Julas hantering men är också en viktig del i den fortsatta utvecklingen av en hållbar logistik. 

  
Vi investerar för framtiden. Denna satsning stärker Julas konkurrenskraft och affärsidé att vara lågpris och ta ansvar för låga kostnader, och skapar förutsättningar för en fortsatt lönsam och hållbar tillväxt. Jula är ett familjeföretag som är långsiktiga och vill vara i framkant med att utveckla framtidens logistik, säger Christian Blank, Logistic Director på Jula. 
 
Projektet har pågått sedan 2019 och under den tiden har Toyota utfört simulering och omfattande emulering samt fysiska tester både internt och på plats på Jula för att säkra lösningen både med hänseende på kapacitet och funktion. En stor utmaning är integrationen med de mobila pallställagen eftersom AGV’n måste hantera en omvärld som ständigt rör på sig utan att den tappar sin orientering.  Projektet går nu in i en genomförandefas med en förväntad driftstart under senare delen av 2022 för att vara uppe i full drift under 2023.  

Viktigt att säkerställa framtiden 

Autonoma fordon är inget nytt. Idag används självkörande truckar i många fabriker och lager. Installationen på Julas Centrallager kommer vara det första AGV-systemet som integreras med ett mobilt pallsystem av den här storleken och kombinationen kommer vara ett av världens största. Varför Jula väljer AGV-system till centrallagret är för att säkra hanteringen av det ökade logistikflödet i framtiden samt en del i Julas satsning för en hållbar logistik. 

  
Vi ser att det generellt är en väldigt bra återbetalning på den här typen av system då våra automatiserade truckar är i kontinuerlig drift dygnet runt, säger Henric Hasth, VD Toyota Material Handling Sweden. Säkerheten ökar och skadekostnaderna minskar vid införandet av automation, samtidigt som risken för störningar på grund av personalfrånvaro och personalomsättning minskar, vilket många kunder har upplevt lite extra under de senaste åren. 

Det känns extra roligt att kunna ta det här steget tillsammans med Jula som vi har haft ett nära och bra samarbete med under en lång period. 

För ytterligare frågor: 

Mikael Lennartsson Kellett, Supply Chain Manager +46 511-68 891, mikael.lennartsson-kellett@jula.se  

Sara Strömberg, Communicator, +46 730-84 27 69, sara.stromberg@jula.se 

Företagsinformation 

Jula Industri grundades 1979 som ett familjeföretag. Karl-Johan Blank, Julas ägare, har varit med från starten och byggt upp företaget. 

Sedan några år har företaget utvecklats till en av Sveriges största privatägda koncerner, Jula Holdingkoncernen, med verksamheter inom Retail, Fastigheter, Finans, Logistik, Hotell, Miljö och Energi. 

Mer om Julas historia hittar du på: https://historia.jula.se/ 

Jula Holdingkoncernens huvudkontor finns i Skara, Sverige. Koncernen har cirka 4000 anställda och 2020 omsattes drygt 9,8 miljarder SEK, med ett resultat om cirka 1,3 miljarder SEK efter finansiella poster och före skatt. Cirka 276 miljoner SEK betalas i skatt på resultatet. 

Retailföretaget Jula är koncernens ursprung. Jula erbjuder händiga människor ett brett och noga utvalt sortiment av produkter för hemmet, trädgården och fritiden till låga priser. Detta erbjuds via en stark e-handel och totalt 115 varuhus, 62 i Sverige, 37 i Norge och 16 i Polen. 

Besök gärna www.julaholding.se för mer information, på Jula Holdings webb finns även årsberättelsen i sin helhet. 

Ta bort allt