Toyota Material Handling och Martin & Servera Logistik i nytt samarbetsavtal

Restauranggrossisten Martin & Serveras logistikbolag har givit truck- och logistikföretaget Toyota Material Handling Sweden i uppdrag att hjälpa företaget att rationalisera, effektivisera och därmed sänka företagets kostnader.

Samarbetsavtalet som har slutits omfattar även service på Martin & Serveras samtliga truckar över hela landet, i dagsläget cirka 800, varav de flesta är lagertruckar.

Det övergripande syftet med samarbetsavtalet är att gemensamt effektivisera Martin & Serveras interna materialhantering, bland annat via automatiserade trucklösningar, stödja flödet vid orderplockning och genom att standardisera truckflottan som helhet.

Säkerhet och hållbar utveckling

Företagen sätter hållbar utveckling och säkerhet högt på dagordningen. En väl fungerande intern logistik är en viktig förutsättning för Martin & Serveras arbete för hållbara leveranser samt ett minskat klimatavtryck.

Toyotas energieffektiva Litiumjonbatterier bidrar till Martin & Serveras minskade klimatavtryck. Båda företagens koncerner investerar i solenergilösningar för att gå mot en mer hållbar framtid.

- Martin & Servera Logistik AB strävar efter hållbara och effektiva logistiklösningar. En smart och optimal hantering av företagets truckpark är viktigt för oss. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Toyota Material Handling som har lång erfarenhet av materialhantering, säger Robinson Paz, COO på Martin & Servera Logistik AB.”

- Vi ser fram emot att i samarbete med Martin & Servera effektivisera deras logistik. Toyota har lång erfarenhet av att optimera truckparker med såväl manuella som automatiska truckar, säger Henric Hasth, VD för Toyota Material Handling Sweden. ”Tack vare Toyotas stora serviceorganisation över hela Sverige har vi nära till Martin & Serveras lager och restaurangbutiker och därmed kort inställelsetid för våra servicetekniker.”


Presskontakt:

Toyota Material Handling Sweden:

Henric Hasth, VD, Toyota Material Handling Sweden
E-mail: henric.hasth@se.toyota-industries.eu
Tel. 070-644 12 00

Martin & Servera Logistik:

Robinson Paz COO, Martin & Servera Logistik AB
E-mail: robinson.paz@martinservera.se
Tel. 08-672 84 42

 

Om Martin & Servera Logistik:

Martin & Servera Logistik är koncernens lager- och logistikverksamhet med lager på fyra orter Halmstad, Norrköping, Enköping och Umeå samt ett antal omlastningscentraler runt om i Sverige. Varje dag sker c:a 6 000 leveranser till restauranger, hotell och storkök runt om i Sverige.

Logistikfunktionen inom Martin & Servera är sedan2017 ett eget bolag med omkring 1500 anställda.

Läs mer på www.martinservera.se/logistik

Ta bort allt