Toyota Material Handling Europe ger en översikt över affärsklimatet

Nya trender inom logistikbranschen diskuteras i den senaste utgåvan av rapporten ”Trends in Logistics” (trender inom logistiken), publicerad av Toyota Material Handling Europe

Toyota Material Handling Europe ger en översikt över affärsklimatet, konsumentkrav och den tekniska utvecklingen i 2024 års utgåva av rapporten ”Trends in Logistics”, som lyfter fram ekonomisk återhämtning, ökat fokus på miljömässig och social styrning och en pågående trend mot AI och automatisering för att hantera utmaningar på arbetsmarknaden.

För att kontinuerligt följa utvecklingen på logistikområdet har Toyota Material Handling Europe öppnat ett innovationskontor som bidrar till att forma företagets egna affärs- och teknikutvecklingsplaner och ger värdefull information till kunderna när de utarbetar sina egna planer i en snabbt föränderlig bransch.

 

Data samlas in genom samarbete med viktiga organisationer som Fraunhofer Institute for Material Flow, Logistics IML och Interact Analysis, och genom djupgående problemdiskussioner med ledande kunder. Resultaten från dessa samarbeten registreras i Toyotas ”trendradar”, som syftar till att kartlägga effekterna av all utveckling när det gäller tidsramar och hur de påverkar branschen ur ett affärs- eller tekniskt perspektiv.

 

”Vi strävar efter att få överblick över den övergripande utvecklingen genom att använda en beprövad metod i form av ett radarsystem. Den hjälper oss att upptäcka var vi måste vara mer reaktiva”, förklarar Hans Larsson, Director of Strategic Innovation på Toyota Material Handling Europe, ”vårt arbete är kontinuerligt och pågående, men en gång om året tar vi en ögonblicksbild av de trender som vi följer och publicerar vår årsrapport, som både informerar den egna personalen och hjälper andra som arbetar inom den europeiska logistikbranschen”.

 

Rapporten från 2024 beskriver en förbättrad konjunkturbild med förväntad BNP-tillväxt och en långsammare inflation, men också pågående osäkerheter på grund av geopolitiska spänningar. Konsumenternas köpvanor leder till en fortsatt stadig tillväxt inom e-handeln, även om det fortfarande finns betydande skillnader i nätvanor bland de europeiska länderna.

 

”Utan tvekan är det största fokusområdet ESG (Environment, Social and Governance), med nya europeiska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS) som träder i kraft i år, vilket kommer att påverka över 50 000 företag i Europa”, fortsätter Larsson. ”Detta kommer att öka trycket på ny utveckling för att minska koldioxidutsläppen på många områden; vi ser t.ex. mycket arbete kring förnybar energi, mer energieffektiva produkter och koldioxidfritt stål.”

 

Ur ett tekniskt perspektiv är fokusområdena säkerhet, automatisering och AI. ”Säkerheten är nära kopplad till ESG och vi ser ett stort intresse för ny teknik som skyddar människor som arbetar i lagermiljöer”, säger Larsson, ”och ett av de uppenbara sätten att skydda människor är att röra sig mot automatiserade lösningar. Automatisering är stort inom orderplockning, vilket återspeglar den kontinuerliga tillväxten inom e-handeln och de utmaningar som vi ser på arbetsmarknaden.” Slutligen utvecklas AI-området extremt snabbt, och inom logistik kan det användas i avancerad visionsteknik, realtidssystem och i simulering och prognoser.

 

2024 års trender i logistikrapporten kan laddas ner från Toyota Material Handling Europes webbplats: 

https://toyota-forklifts.eu/about-toyota/trend-report.

Strategic Marketing Manager

Lieselotte Everaerts

Toyota Material Handling Europe
lieselotte.everaerts@toyota-industries.eu
Tel: +32 3 302 3245
M: +32 498 69 73 92

Ta bort allt