Godkända mål för nettonollutsläpp

SBTi har validerat Toyota Material Handling Europes mål för att minska koldioxidutsläpp och nå nettonoll till FY2041

En ny fas för Toyota Material Handling Europe, som har färdigställt sin färdplan för att nå nettonollutsläpp till FY2041 – tio år innan ägaren Toyota Industries Corporation – har inletts. Företaget är stolta att kunna meddela en ny milstolpe.

Science Based Target initiative (SBTi) har validerat Toyota Material Handling Europes kortsiktiga och långsiktiga utsläppsmål där företaget ämnar nå nettonollutsläpp senast till fiskala året 2041, vilket till största delen sker under 2040.

Företagets NetZero-projekt, som startades i maj 2022, var avgörande för att fastställa minskningsmålen för hela företaget. Det hjälpte företaget att fastslå det basår som ska användas som jämförelseår samt att prioritera viktiga områden för begränsning av koldioxidutsläppen.

Efter att ha skickat in målen i oktober 2023 har nu SBTi validerat att Toyota Material Handling Europes kortsiktiga och långsiktiga mål uppfyller alla kriterier beträffande tidsram, omfattning och ambition, samt att målen för Scope 1 och 2 stöder 1,5°C-linjen.

De kortsiktiga och långsiktiga målen som validerats av SBTi omfattar följande åtaganden:

Toyota Material Handling Europe AB åtar sig att:

  • Minska de absoluta växthusgasutsläppen för Scope 1 och 2 med 50 % till FY2031, med FY2023 som basår1.
  • Minska de absoluta växthusgasutsläppen för Scope 3 med 25 % till FY2031, med FY2023 som basår1.
  • Minska de absoluta växthusgasutsläppen för Scope 1, 2 och 3 med 90 % till FY2041, med FY2023 som basår1.


SBTi lovordar Toyota Material Handling Europes ambitiösa utsläppsmål, vilket för närvarande följer det mest ambitiösa spåret i SBTi-processen.

Företaget har även satt ett utsläppsmål för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser över hela värdekedjan till fiskala året 2041. Minskningar av direkta utsläpp kommer att prioriteras och alla kvarvarande utsläpp kommer att neutraliseras i enlighet med SBTi:s kriterier för att nå nettonollutsläpp.

Ernesto Domínguez, President och CEO för Toyota Material Handling Europe, säger ”Jag vill berömma den gemensamma ansträngningen som har gjort det möjligt att fastställa och leverera dessa ambitiösa mål. Detta är viktig milstolpe på väg mot nettonollutsläpp.”

”SBTi handlar inte bara om efterlevnad – det handlar om att fastställa en riktning för koldioxidminskningar i linje med klimatvetenskapen.  Vi vet alla att gemensamma ansträngningar gör en avsevärd skillnad. Därför har vi bjudit in våra viktigaste leverantörer att förbinda sig till SBTi. Tillsammans kan vi accelerera begränsningen av koldioxidutsläpp i vår värdekedja”, avslutar Domínguez.

Vetenskapligt baserade mål ger en tydligt definierad väg för företag att minska sina växthusgasutsläpp för att kunna förebygga de värsta effekterna av klimatförändringen, samt stödja ambitionen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. SBTi är en ledande global organisation som definierar och rekommenderar bästa praxis för minskning av utsläpp och utsläppsmål.

Mer information om Science Based Targets initiative och Toyota Material Handling Europes mål finns att hitta på Companies taking action - Science Based Targets Initiative (sök på ”Toyota Material Handling Europe”)

1Notera:  Huvuddelen av FY2031 sker under 2030

 

 

Toyota Material Handling Europe är det europeiska högkvarteret för Toyota Material Handling Group, som är en del av Toyota Industries Corporation – den globala ledaren inom utrustning för materialhantering. Det förser företag av alla storlekar, i fler än 30 europeiska länder, med ett komplett utbud av motviktstruckar, BT-lagerutrustning/-tjänster, mervärdeslösningar och innovationer. Över 95 % av truckarna tillverkas i våra europeiska fabriker i Sverige, Frankrike och Italien – alla uppfyller Toyota Production Systems (TPS) kvalitetsstandarder. Läs mer för att uppnå exceptionell effektivitet i din verksamhet.www.toyota-forklifts.eu 

Strategic Marketing Manager

Lieselotte Everaerts

Toyota Material Handling Europe
lieselotte.everaerts@toyota-industries.eu
Tel: +32 3 302 3245
M: +32 498 69 73 92

Ta bort allt