Solpaneler är installerade på Toyota Material Handlings tillverkning i Italin (Bologna fabriken)

Toyota Material Handling Europe går mot noll nettoutsläpp med 100 % förnybar el

Inför Världsmiljödagen har Toyota Material Handling Europe bekräftat att man använder 100 % förnybar el i sin europeiska verksamhet från och med den 1 april 2021. Denna omställning omfattar organisationens samtliga europeiska enheter och innebär ett betydande steg mot dess ambitiösa hållbarhetsmål. Den uppnår på egen hand 15 % av de framsteg som krävs för att nå målet med noll nettoutsläpp från verksamheten 2030.

Toyota Material Handling Europe har meddelat att alla verksamheter i Europa nu kommer att köpa in 100 % av sin el från förnybara källor, utan något relaterat koldioxidutsläpp. 

Denna övergång fullbordades den 1 april 2021, men är resultatet av kontinuerliga ansträngningar sedan 2018, eftersom Toyota Material Handling Europe stadigt har ökat sin andel el från förnybara källor. Den omfattar alla enheter och anläggningar: fem fabriker, 21 nationella försäljningsbolag, tre huvudkontor i Sverige och ett flertal lager.  

Detta är det projekt som ger enskilt störst genomslagskraft av dem som Toyota Material Handling Europe hittills har genomfört på sin väg mot noll nettoutsläpp. När vi började spåra hållbarhetsdata 2012 räknade vi med att koldioxidutsläppen från el utgjorde 15 % av de totala utsläppen. 

”Att ställa om till 100 % förnybar el är en viktig milstolpe på vår hållbarhetsresa”, sa Ernesto Domínguez, VD och koncernchef för Toyota Material Handling Europe, inför Världsmiljödagen den 5 juni. ”Utöver att sätta upp mål för framtiden är det minst lika viktigt att vi vidtar miljöåtgärder nu. Att ställa om till förnybar el är en konkret åtgärd som gör en mätbar skillnad och bidrar till att säkerställa vår status som förstahandsvalet som partner för kunder som strävar efter att uppnå nollutsläpp.” 

Hur uppnåddes omställningen? 

Förnybar el certifieras genom utfärdande och köp av ursprungsgarantier (GO), som spårar energienheter som produceras från hållbara källor. Varje GO får ett unikt nummer och annulleras sedan i ett centralt register när motsvarande elmängd köps och används – därmed undviker man ”dubbel bokföring” av ursprungsgarantier och säkerställer att de lämnar ett faktiskt bidrag till marknaden för förnybar energi. 

Toyota Material Handling Europe delar in sin användning av 100 % förnybar el i tre kategorier: 

  • 95 % erhålls genom att arbeta med lokala elleverantörer via avtal om förnybar el. Leverantörerna lämnar bevis på att de annullerar ursprungsgarantier som motsvarar den mängd el som köps.  
  • Toyota Material Handling Europe kommer att köpa och annullera ursprungsgarantier via mäklare som är åtskilda från elleverantörerna för de återstående 4 %, där lokala lösningarna inte är tillgängliga. 
  • Den sista 1 % av elen genereras av solpaneler på plats på olika europeiska anläggningar.  

Hållbarhetsprinciper i praktiken 

Hållbarhet är kärnan i Toyota Material Handling Europes företagskultur och prioriteringar. Att ställa om till förnybar el är ett av över 200 projekt som företaget för närvarande investerar i för att främja energieffektiviteten och minska utsläppen. Tillsammans har dessa projekt gjort det möjligt för hela den europeiska organisationen att minska sina koldioxidutsläpp med 29 % sedan 2012. Energiprogrammet har gjort det möjligt att minska energiutgifterna med 10 %, vilket bidragit till både miljömässig och finansiell hållbarhet.  

Andra viktiga bidragande faktorer är ett företagsprogram för att uppnå ISO 50001-certifiering för samtliga enheter senast 2025 och byggandet av den första fabriken för nollutsläpp i branschen, som färdigställdes 2020, ett årtionde före tidtabellen. Anläggningen i Mjölby drivs av förnybar el, fjärrvärme och flytande biogas, vilket gör den koldioxidfri både vad gäller verksamheten på plats och energin som köps in från leverantörer. Genom att uppnå detta har vi visat vägen för nya framtidssäkrade produktionssystem som gör att hållbarhet och kommersiell tillväxt går hand i hand. 

Nästa milstolpe på Toyota Material Handling Europes hållbarhetsresa är bland annat att slutföra certifieringen av energiförvaltningssystemen vid alla enheter och att samarbeta nära med kunder och leverantörer för att stödja varandra i arbetet med att minska utsläppen och bygga leveranskedjor med nollutsläpp.  Vi uppmuntrar alla våra affärspartner att följa Toyota Material Handling Europe för att ställa om till 100 % förnybar el. 

Foto: Solpaneler installerade på Toyota Material Handling Manufacturing Italy (Bologna-fabriken), vilket sparar 370 ton koldioxid per år. 

 

Om Toyota Material Handling Europe  

Toyota Material Handling Europe (TMHE) är den europeiska regionala organisationen inom Toyota Material Handling Group, som är en del av Toyota Industries Corporation – världens ledande leverantör inom materialhantering. TMHE hjälper företag i alla storlekar, i över 30 europeiska länder, med ett komplett sortiment av Toyotas motviktstruckar, BT-lagerutrustning och tjänster samt lösningar och innovationer med mervärde, som automation, anslutningsmöjligheter och energilösningar.  Över 95 % av truckarna tillverkas vid våra europeiska fabriker i Sverige, Frankrike och Italien – alla enligt TPS (Toyota Production System) kvalitetsstandarder. Läs mer för att uppnå exceptionell effektivitet i din verksamhet. www.toyota-forklifts.eu 

Presskontakt

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259
M: +46 (0)72 701 1577

Ta bort allt