Toyota Material Handling Europe permitterar tjänstemän i Sverige

Från och med 1 april permitteras tjänstemän på deltid inom Toyota Material Handling Europes samtliga svenska dotterbolag. Det rör sig om sammanlagt cirka 1 400 personer, varav det stora flertalet arbetar i Mjölby.

Permitteringarna följer som ett naturligt svar på den kraftiga inbromsning TMHE ser i sina affärer över hela Europa i kölvattnet av Corona-krisen. Åtgärderna berör samtliga tjänstemän på alla nivåer i den svenska verksamheten. Endast personer med direkt affärskritiska arbetsuppgifter undantas. Liknande åtgärder vidtas i samtliga europeiska länder där TMHE har verksamhet.

- Liksom andra större bolag behöver vi anpassa våra kostnader efter affärsläget. Det är beklagligt men oundvikligt med permitteringar i det här läget. I botten känner vi ändå stor förtröstan över att vi verkar i en bransch under omvandling och med stor efterfrågan. Vår affär och våra finanser är starka, säger Peter Damberg, HR-direktör för Toyota Material Handling Europe med huvudkontor i Mjölby.

Toyota Material Handling Europe strävar efter att upprätthålla sin verksamhet och service till kunder så långt möjligt i nuvarande situation, men det får aldrig ske till priset av anställdas säkerhet och hälsa. Toyotas produkter spelar en avgörande roll i några av samhällets mest kritiska leveranskedjor, bland annat livsmedel och mediciner.

- Vi har ett ansvar som går utanför vårt eget företag som vi tar på stort allvar, konstaterar Peter Damberg.

TMHE:s fabriker i Frankrike och Italien är stängda medan produktionen vid företagets största tillverkningsenhet i Mjölby fortgår.

- Vi har så här långt lyckats säkerställa inflödet av nödvändiga komponenter och har en stark orderstock. Men självklart blir det en utmaning också för oss att hålla igång produktionen framöver, säger Peter Damberg.

Flertalet av de tjänstemän som omfattas av permitteringarna arbetar inom TMHE:s verksamhet i Mjölby. Det svenska försäljningsbolaget med huvudkontor i Solna och verksamhet på flera orter i Sverige berörs också, liksom dotterbolaget Logistics Solutions i Göteborg.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Lindell, Head of Corporate Communications
E-mail: Jonas.lindell@toyota-industries.eu
Tel.: 070-351 24 38

 

Toyota Material Handling Europe
Toyota Material Handling Europe (TMHE) är den europeiska regionala organisationen inom Toyota Material Handling Group, som är en del av Toyota Industries Corporation -- världens ledande leverantör inom materialhantering. TMHE hjälper företag i alla storlekar, i över 30 europeiska länder, med ett komplett sortiment av Toyotas motviktstruckar, BTs lagertruckar, lagerutrustning/tjänster samt lösningar och innovationer med mervärde. Över 95 % av truckarna tillverkas vid våra europeiska fabriker i Sverige, Frankrike och Italien -- alla enligt TPS (Toyota Production System) kvalitetsstandarder. Läs mer om hur du uppnår exceptionell effektivitet i din verksamhet. www.toyota-forklifts.eu

Ta bort allt