Toyota Material Handling Europe presenterar A.I.TeamDelivery-konceptet – en alternativ strategi för att konsolidera ”sista kilometern”-leveranser

I en värld där e-handeln ständigt växer finns det en berättigad oro för effekterna på leveransnäten, inte minst på grund av miljöhänsyn, men också det ökande trycket på vägtrafiken. Toyota Material Handling Europe har tagit fram en vision för en alternativ strategi: A.I.TeamDelivery-konceptet.

Konceptet presenteras i ett kort filmklipp, som beskriver en typisk familjs krav på näthandeln, med olika produktbehov – från leksaker till teknik och verktyg. De nuvarande logistikkedjornas hantering av en situation som denna kan leda till flera olika leveranser, som var och en transporterar en enstaka produkt till samma adress på samma dag.

 

Toyota presenterar en alternativ, förbättrad lösning, där konsumenterna kan välja en TeamDelivery-tjänst vid beställningen. Det här alternativet skulle dirigera om de beställda artiklarna till en konsolideringshubb där ett automatiserat fordon effektivt fungerar som en uppsamlingsenhet för den aktuella leveransadressen. Genom att använda AI och direkt kommunikation med transportfordonen skulle uppsamlingsenheten köra ut så snart artiklarna når konsolideringsnavet och skapa en komplett försändelse.

 

När varorna väl har samlats, lastas försändelsen på ett autonomt transportfordon som utför en konsoliderad leverans till beställningsadressen.

 

Från klick till leverans: när kunden gör en webbeställning initierar han eller hon ett logistikflöde. Att hitta rätt ordereffektueringslösning är avgörande för alla företag. En smidig leverans betyder kundnöjdhet och övergripande affärsframgångar. Varje steg är viktigt för att skapa ett sömlöst logistikflöde, från lagring och varuhantering till orderhantering och leverans-/returhantering.

 

”Det finns många fördelar med denna strategi”, förklarar Mark Peters, Marketing Director på Toyota Material Handling Europe, ”den är särskilt lämpat för stadsområden, där väl placerade konsolideringsnav kan förenkla trafikflödena och avsevärt minska antalet fordon för de så kallade ”sista kilometern”-leveranserna. Detta har också motsvarande fördelar för miljön och koldioxidbegränsningen.”

 

Peters fortsätter: ”Även om det visade konceptet endast är en illustration av hur konsoliderade leveranser skulle kunna fungera, så bygger tekniken på lösningar som vi redan tillämpar. Vårt mål är att uppmuntra samarbete inom branschen för att optimera transporterna.”

 

Konceptfilmen A.I.TeamDelivery kan ses på nätet på https://youtu.be/49vVvVza9zc

Strategic Marketing Manager

Lieselotte Everaerts

Toyota Material Handling Europe
lieselotte.everaerts@toyota-industries.eu
Tel: +32 3 302 3245
M: +32 498 69 73 92

Ta bort allt