Toyota Material Handling investerar 350 miljoner i Mjölby

Företaget gör sin största produktionsinvestering hittills för att öka produktionskapaciteten i Mjölby. Toyota Material Handling är världsledande inom utveckling och tillverkning av hållbara materialhanteringslösningar.

De senaste tio åren har tillverkningen i Mjölby - som är företagets största anläggning i Europa - fördubblats och rekordåret 2022 producerades 84 000 elektrifierade fordon. Företaget investerar nu med målsättningen att öka produktionskapaciteten i Mjölby till 120 000 elektrifierade fordon per år.

Stor och omfattande investeringsplan i tre etapper- först ut:
Måleriet Paletten på 7 100 kvadratmeter

Första steget i investeringsplanen är byggnationen av ett nytt pulvermåleri med en fabriksyta på 7 100 kvadratmeter, byggnationen är redan påbörjad. Det nya måleriets huskropp byggs samman med befintliga byggnader.

“Vi är marknadsledande i Europa och gör de här investeringarna för att bibehålla vår position. Vi befinner oss i en stark bransch med goda framtidsutsikter och där teknikutvecklingen är oerhört spännande”
- Kristian Björkman, VD Toyota Material Handling Manufacturing Sweden.

Projektledningen för byggnationen har fokuserat mycket på energieffektiviseringar och miljöaspekter:

  • Måleriets uppvärmning drivs utav biogas
  • Återvinning av värme från måleriet via ventilationsaggregat
  • Avloppsfri förbehandling
  • Behovsstyrda kylzoner – det startas enbart så många fläktar som behövs för nedkylning för det godset som är i zonen
  • Behovsstyrda målningsboxar
  • Två oberoende produktionsflöden i målningsanläggningen. Det vill säga att man kan stänga av ena produktflödet vid exempelvis övertidsarbete.

Fler arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter

Kapacitetsökningen och satsningarna på teknikutveckling kommer att medföra nya arbetstillfällen. Det kommer att innebära utvecklingsmöjligheter för både ny och befintlig personal. Företaget genomför även omfattande renoveringar för att skapa en modern arbetsplats i Mjölby.

”För att lyckas, behöver vi säkerställa att vi har rätt bemanning och rätt kompetens. Detta kan ske både genom utveckling av befintlig personal och genom rekrytering. Vilket också kommer att innebära en bättre arbetsmiljö, både i kontors- och produktionsmiljö. Vår målsättning är en arbetsplats utan nattskift" - Margaretha Langueville, HR Director Toyota Material Handling Manufacturing Sweden.

För mer information, vänligen kontakta pressansvarig:
Jonathan Strömgren
Communication Manager tf.
jonathan.stromgren@toyota-industries.eu
telefon +4672 530 05 30

Ta bort allt