Toyotas förarassistanssystem SEnS+ nu för motviktstruckar

Den smarta omgivningssensorn SEnS+ är konstruerad och byggd av Toyota och använder en stereoskopisk kameramodul för att upptäcka fotgängare och föremål bakom motviktstrucken. Det unika dynamiska detekteringsområdet, baserat på truckens parametrar, stöder en säker materialhantering och hjälper föraren vid backning.  

Förarassistanssystem

SEnS+ är ett assistanssystem som är utformat för att hjälpa förare att undvika kollisionsrisker genom varningsmeddelanden och truckstyrning, för att optimera säkerheten i verksamheten samtidigt som man bibehåller hög produktivitet och minskar skadekostnaderna. 

Hur det fungerar

Med hjälp av egenutvecklade algoritmer för att skilja fotgängare från hinder i detekteringsområdet, upptäcker och minimerar assistanssystemet kollisionsrisker vid backning, vilket hjälper föraren att vidta lämpliga åtgärder när risker uppstår. Den stereoskopiska kameraenheten, i en exklusiv utformning för motviktstrucken, upptäcker hinder inom detekteringsområdet först som objekt. Sedan, i ett andra steg, skiljer systemet ut människor och föremål.

Detekteringsområdet består av tre zoner med olika varningar och hastighetsstyrningar beroende på zon och objekttyp.  SEnS+ ger ljud- och visuell varning som är lätta för föraren att upptäcka och identifiera.  

Den unika dynamiska detekteringen tar hänsyn till körhastighet och svängvinkel. Detta möjliggör noggrann detektering av hinder, minimering av antalet falska varningar och onödiga inbromsningar för att garantera hög produktivitet och effektivitet. 

Vid stillastående får föraren information om hinder bakom trucken innan den börjar köra. Om föraren försöker backa med ett upptäckt hinder i körbanan, begränsas truckens startrörelse för säker drift. 

Stöd för säker hantering med SEnS+

Människors säkerhet prioriteras, men även gods, ställage eller annan skyddas bättre genom att förebygga kollisionsrisker. Förutom oönskade skador och kostnader på trucken behålls förarens produktivitet och ergonomi på en hög nivå. 

Förarassistanssystemet från Toyota kan konfigureras efter dina unika användningsområden och finns för närvarande på motviktstruckarna Toyota Traigo48 och Toyota Tonero och kommer på fler modeller inom en snar framtid. Driftsprestanda kan variera beroende på fordonets faktiska specifikation, liksom förutsättningarna i truckens arbetsmiljö. Skillnader i installation kan förekomma.

För mer information, kontakta:

Kontaktinfo Toyota Material Handling Sweden

 

Presskontakt

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259
M: +46 (0)72 701 1577

Ta bort allt