Toyotas hantering av situationer kopplat till Coronaviruset

Som företag följer Toyota Material Handling Sweden utvecklingen och rekommendationer från våra myndigheter kopplat till Coronaviruset. Vår inställning är ”business as usual” om inget annat anges. I dagsläget ser vi inga leveransproblem vare sig för våra truckar eller tillhörande reservdelar. Hos våra medarbetare har vi en oförändrad och stabil leveransförmåga vad gäller service samt övriga tjänster och trucklösningar.

Vi följer utvecklingen av COVID-19 och myndigheternas rekommendationer för att begränsa smittspridningen och gör allt vi kan för att ta hand om våra kunder och anställda. Det finns fortfarande behov av att hålla leveranskedjan öppen och då krävs det att en truck kan flytta varor från A till B:

 • Våra servicekoordinatorer är redo att ta emot telefonsamtal (0771-220 220)
 • Våra servicetekniker ger service över hela landet
 • Våra säljare är redo att ge råd via telefon, mail och online
 • Vårt lager och verkstäder är öppna precis som vanligt, men med vissa försiktighetsåtgärder
 • Alla som kan, arbetar hemifrån och är tillgängliga via telefon och mail

Åtgärder fram till 13 december

 • Reserestriktioner införs för alla resor som inte ingår i ordinarie arbetsuppgifter
 • Affärskritiska resor så som kundmöten, projektmöten och service- och installationsuppdrag får genomföras. I samband med dessa besök ska alltid kundens besöksregler respekteras och stämmas av inför besöket.
 • Möten och besök som inte är verksamhetskritiska ska hållas online
 • På våra kontor och verkstäder som är belägna i regioner där myndigheterna har infört särskilda allmänna råd kan mer strikta besöksregler ha införts.

Det är viktigt för oss att du kan hålla ditt företag igång.

Anställda hos oss som i sitt arbete har möjlighet att jobba hemifrån rekommenderas, i samråd med sin chef, att jobba hemifrån. Vi har inte upprättat något förbud att arbeta från kontoret för dem som önskar, men genom att vi minimerar bemanningen i våra egna lokaler minskar vi även smittspridningen i samhället.

Möten, såväl externa som interna, bör i första hand hållas online.

Kundbesök

Många av våra medarbetare, t ex. servicetekniker och säljare, har behov av att göra fysiska kundbesök. Kunden har arbetsmiljöansvaret när vi arbetar i kundens lokaler och är ansvarig för att vid ankomst informera om vilka specifika regler som gäller på arbetsplatsen, kopplat till Corona. Det är samtidigt våra medarbetares ansvar att följa dessa regler. Individuella riskbedömningar inför varje arbete ska göras och är Toyotas ansvar. Alla våra medarbetare ska dessutom följa instruktionerna under rubriken ”Förebyggande” enligt nedan. Se även ”Guidelines when a service technician comes to your site” vars innehåll även gäller vid besök av säljare, projektledare, applikatörer och andra Toyotamedarbetare.

Förebyggande

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Använd handsprit som komplement till tvål och vatten
 • Många av oss har mycket kontakt med kollegor och/eller kunder i våra jobb. Håll avstånd och undvik att ta i hand
 • Täck mun och näsa vid nysning eller hosta
 • Undvik i möjligaste mån kontakt med sjuka människor
 • Har du sjukdomssymptom, stanna hemma!

Mer information från Europa-bolaget
Ta bort allt