Toyotas hantering av situationer kopplat till Coronaviruset

Som företag följer Toyota Material Handling Sweden utvecklingen och rekommendationer från våra myndigheter kopplat till Coronaviruset. Vår inställning är ”business as usual” om inget annat anges. I dagsläget ser vi inga leveransproblem vare sig för våra truckar eller tillhörande reservdelar. Hos våra medarbetare har vi en oförändrad och stabil leveransförmåga vad gäller service samt övriga tjänster och trucklösningar. Vi fortsätter att stötta och förbättra din truckverksamhet. Tillsammans har vi ett ansvar att minska smittspridningen!

Vi följer utvecklingen av COVID-19 och myndigheternas rekommendationer för att begränsa smittspridningen och gör allt vi kan för att ta hand om våra kunder och anställda. Det finns fortfarande behov av att hålla leveranskedjan öppen och då krävs det att en truck kan flytta varor från A till B:

 • Våra servicekoordinatorer är redo att ta emot telefonsamtal (0771-220 220)
 • Våra servicetekniker ger service över hela landet
 • Våra säljare är redo att ge råd via telefon, mail och online
 • Vårt lager och verkstäder är öppna precis som vanligt, men med vissa försiktighetsåtgärder
 • Alla som kan, arbetar hemifrån och är tillgängliga via telefon och mail

Åtgärder tills vidare

 • Samtliga medarbetare, vars arbete kan skötas hemifrån, ska jobba på distans.
 • Arbetsplatser ska glesas ut ytterligare för medarbetare vars arbetsuppgifter kräver närvaro på kontor eller verkstad.
 • Reserestriktioner för alla resor som inte ingår i ordinarie arbetsuppgifter
 • Affärskritiska resor så som kundmöten, projektmöten och service- och installationsuppdrag får genomföras. I samband med dessa besök ska alltid kundens besöksregler respekteras och stämmas av inför besöket. Vi har rätt att neka att jobba hos kunder som inte följer restriktionerna eller där det på annat sätt känns otryggt.
 • Möten och besök som inte är verksamhetskritiska ska hållas online. Verksamhetskritiska besök till våra anläggningar måste godkännas i förväg.
 • Företaget erbjuder alla anställda att vaccinera sig på arbetstid.
 • Arbetsresor utomlands är inte tillåtna i dagsläget.
 • Vid privat resa utomlands ska medarbetare isolera sig i sju dagar efter hemkomst enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 

Möten, såväl externa som interna, bör i första hand hållas online.

Kundbesök

Många av våra medarbetare, t ex. servicetekniker och säljare, har behov av att göra fysiska kundbesök. Kunden har arbetsmiljöansvaret när vi arbetar i kundens lokaler och är ansvarig för att vid ankomst informera om vilka specifika regler som gäller på arbetsplatsen, kopplat till Corona. Det är samtidigt våra medarbetares ansvar att följa dessa regler. Individuella riskbedömningar inför varje arbete ska göras och är Toyotas ansvar. Alla våra medarbetare ska dessutom följa instruktionerna under rubriken ”Förebyggande” enligt nedan. Se även ”Guidelines when a service technician comes to your site” vars innehåll även gäller vid besök av säljare, projektledare, applikatörer och andra Toyotamedarbetare.

Förebyggande

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Använd handsprit som komplement till tvål och vatten
 • Många av oss har mycket kontakt med kollegor och/eller kunder i våra jobb. Håll avstånd och undvik att ta i hand
 • Täck mun och näsa vid nysning eller hosta
 • Undvik i möjligaste mån kontakt med sjuka människor
 • Har du sjukdomssymptom, stanna hemma!
Mer information från Europa-bolaget
Ta bort allt