Toyota Material Handling Europe släpper sin fjärde hållbarhetsrapport

”Zero Muda är vår vision, eftersom kvalitet är nyckeln till att driva verksamheten framåt. Detta gäller för hur vi arbetar med våra affärspartners, vår personal och med miljön. Så låt oss sträva framåt tillsammans mot noll driftstopp, noll olyckor och noll utsläpp”, säger Matthias Fischer, vd och koncernchef för Toyota Material Handling Europe.

 

Idag publicerar Toyota Material Handling Europe, en del av Toyota Industries Corporations helägda dotterbolag Toyota Industries Europe, sin fjärde hållbarhetsrapport. Rapporten ger en transparent och detaljerad översikt över företagets hållbarhetsåtaganden mot maximerad kvalitet och kundsäkerhet, genom att optimera möjligheterna för människor att blomstra och minimera sin miljöpåverkan.


”Zero Muda är vår vision, eftersom kvalitet är nyckeln till att driva verksamheten framåt. Detta gäller för hur vi arbetar med våra affärspartners, vår personal och med miljön. Så låt oss sträva framåt tillsammans mot noll driftstopp, noll olyckor och noll utsläpp”,
säger Matthias Fischer, vd och koncernchef för Toyota Material Handling Europe.


Med sin fjärde hållbarhetsrapport bekräftar Toyota Material Handling Europe sin klara ambition att bli en branschledare genom partnerskap med leverantörer, den akademiska världen och nystartade företag för att uppnå sina hållbarhetsmål. Toyota Material Handling Europe stöder FN:s mål för hållbar utveckling och är sedan 2010 en EU OSHA:s partner i deras kampanjer för hälsosamma arbetsplatser. Sedan 2019 är dess ägare, Toyota Industries Corporation i Japan, ett av färre än 40 företag globalt med ett dubbelt A-betyg från CPD, världens ledande rankinglista för företagens miljöprestanda.


Nyligen belönade EcoVadis, en fristående utvärderingsorganisation för att effektivisera öppenhet, Toyota Material Handling Europe och 16 av dess 25 lokala organisationer med priset EcoVadis Gold level. Gold level är nu satt som miniminivå för hela Toyota Material Handling för år 2021 vilket bekräftar dess ledarposition när det gäller hållbarhet i Europa.


Sedan 1993 har Toyota Industries Corporation (TICO) varit ett av de första företagen som åtagit sig att följa Kyoto-protokollet. Tack vare dess systematiska tillvägagångssätt, har koldioxidutsläppen från deras fyra största europeiska fabriker minskat med 2 321 ton. Man uppnådde 20 % lägre årliga utsläpp än under 2012, medan produktionen nästan fördubblades under samma tidsperiod. Detta är ett av flera skäl till att EcoVadis gav TMHE och tio av dess dotterbolag betyget ”enastående” eller ”avancerad” för sina miljöledningsrutiner.

Läs hela hållbarhetsrapporten >>

Presskontakt:

Maria Välitalo
Sustainability Manager
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden
070-568 30 83
E-post:
maria.valitalo@toyota-industries.eu

Karin Lundström,
Informationskoordinator
Toyota Material Handling Sweden
070-527 81 51
E-post: karin.lundstrom@se.toyota-industries.eu

Ta bort allt