Kamerasystem - hjälper truckföraren att se bättre

Det kan vara svårt att se när du hanterar laster placerade på en hög höjd. Detsamma gäller för pallar som är breda, höga och som hindrar förarens syn. Men med en liten kamera placerad på en av gafflarna eller på stativet, med en bildskärm i förarutrymmet kan fixa detta. En annan möjlighet är att montera en kamera på baksidan av trucken för att ha bra sikt bakåt. Genom monitorn - som har utmärkt bild och färgskärm - har föraren full kontroll över sin körning, styrning och godshantering.

Enklare och mer effektivt

Ett kamerasystem bidrar till en enklare och effektivare materialhantering, ökar produktiviteten såväl som säkerheten - vilket gynnar både företaget och förarna. Högre säkerhet innebär färre olyckor, även i trånga områden med hög aktivitet. Ett kamerasystem möjliggör också en mer ergonomisk och hälsosam arbetsställning för föraren och undviker repetitiva belastningsskador.

 

 

Ett ural av våra kamerasystem

Ta bort allt