Staplare för längre transporter och hög prestanda

Toyota BT Staxio P-serien är mycket produktiv tack vare plattformen som underlättar vid långa trasnportsträckor. Denna mångsidiga serie når höga lyfthöjder och restkapaciteter, och den är också tillräckligt kompakt vid trånga utrymmen. Denna serie erbjuder staplare för lastning/lossning från lastbilar, hantering av stängda pallar, dubbelpallhantering och vid användning i frys- och kyllager.

Ta bort allt