Förarlyftande smalgångstruck med ledat chassi för liten vändradie

Förarlyftande BT smalgångstruck med ledat chassi för liten vändradie med ett avancerat lyftsystem.

Ta bort allt