BT Tyro - Ett steg upp från manuell materialhantering

Truckarna i BT Tyro familjen är perfekta för lätta applikationer i trånga utrymmen som detaljhandel, butiker, små industrier och lager. Pålitliga, lätta att använda och tillgängliga till ett konkurrenskraftigt pris.
Ta bort allt