System för Aktiv Säkerhet - allt handlar om tillit

Stabilitet, förtroende och säkerhet är alla viktiga aspekter vid materialhantering. När du kör och arbetar med en motviktstruck från Toyota, gör du det under säkra förhållanden. Truckens kör- och staplingsförmåga är stabila och kontrollerade, eftersom SAS-systemet aktiveras innan en osäker manöver inträffar.

Aktiv intelligens

Stabilitet, förtroende och säkerhet är alla viktiga aspekter vid materialhantering. När du kör och arbetar med en motviktstruck från Toyota, gör du det under säkra förhållanden. Truckens kör- och staplingsförmåga är stabila och kontrollerade, eftersom SAS-systemet aktiveras innan en osäker manöver inträffar.

Genom att aktivt övervaka truckens prestanda genom nyckelparametrar reduceras risken för eventuella olyckor och antalet pallförflyttningar maximeras. Detta hjälper truckförarna att vara produktiva och att arbeta säkert hela arbetsdagen.

Kontakta oss

Snabbare och säkrare godsförvaring/hämtning från pallställage

Det är viktigt att truckföraren hanterar laster på hög höjd utan att stressa, för att inte skada inredningen eller lasten. Detta kommer att leda till fler pallförflyttningar och lägre driftskostnader. Funktionen med "SAS Mast Control" övervakar inte bara lasthöjden och mastpositionen utan definierar även den optimala masthastigheten och vinkeln utifrån dessa parametrar. Tack vare detta minimeras risken för att trucken och masten vinglar, så att truckföraren kan lasta eller hämta pallar på hög höjd snabbare och säkrare.

 

 • Säkrare och produktivare förare
 • Färre last/arbetsplastskador
 • Minskade olyckor
 • Fler flyttade pallar
 • Lägre driftskostnader

Säkrare och effektivare stapling eller (av)lastning från lastbilar

Att justera gafflarna i ett horisontellt läge för att sedan lyfta upp en pall tar tid. Men med "SAS Fork Leveling Control" justeras gafflarna med en enda knapptryckning, vilket underlättar och effektiviserar för föraren, särskilt vid pallhantering på höga höjder.

Utöver detta hjälper funktionen med gaffeljustering truckföraren att stapla pallar korrekt, för att undvika skador på gods och ställage, vilket minskar kostnaderna.

 

 • Säkrare och produktivare förare
 • Färre last/arbetsplastskador
 • Fler flyttade pallar
 • Lägre driftskostnader

Säkerställer stabilitet vid kurvtagning

Vid kurvtagningar utan att sänka hastigheten ökar risken för olyckor. SAS verkar ännu snabbare än den mest erfarna föraren och hjälper till att skydda truckförarna vid kurvtagningar utan att äventyra produktiviteten. De 4 hjuliga Traigo och Tonero-modellerna har den patenterade "SAS Swing Lock Cylinder" som ger oöverträffad lateral stabilitet vid svängning genom att automatiskt låsa bakaxelns rörelse. På Traigo-truckar med 3 hjul optimerar SAS körhastigheten när man tar kurvor. På detta sätt är truckens stabilitet alltid under kontroll.

 

 • Säkrare och produktivare förare
 • Färre last/arbetsplastskador
 • Färre olyckor
 • Fler flyttade pallar
 • Lägre driftskostnader

Högre körkomfort under transport på längre sträckor

Att minska den fysiska belastningen för truckförare genom att erbjuda dem en bekväm körposition påverkar produktiviteten och hälsan positivt. SAS-styrsynkroniseraren ställer automatiskt in rattvredet efter bakhjulets läge. Denna anpassning hjälper förarna att få en mer ergonomisk körposition och för att kunna manövrera trucken på ett effektivt sätt för säker och produktiv användning. Dessutom har våra 4-hjuliga motviktstruckar en unik bakaxel med "Swing Lock Cylinder", vilket ger överlägsen stabilitet och förarkomfort vid alla mark- och golvförhållanden. 

 

 • Säkrare och produktivare förare
 • Fler flyttade pallar
 • Lägre driftskostnader
Ta bort allt